Geoenergicentrum diskuterar solenergi i Almedalen!

ALMEDALEN 2014 – Svenskt Geoenergicentrum arrangerar en paneldiskussion om hanteringen av solenergi i energisystemet och i byggreglerna.
Panel2014_4
Lokal, förnybar, gratis – är det nåt fel på solenergi?
Torsdag 3 Juli kl 10-11.30
Graylings trädgård, Mellangatan 1, Visby
 
Starka krafter vill att reglerna ska ändras till att mäta faktiskt använd energi. Vilka konsekvenser för svensk förnybar energi får det att mäta faktisk energianvändning?
 
Idag mäts byggnaders energianvändning i köpt energi. Den energi som solfångare eller solceller, placerade i anslutning till, eller på en byggnad, levererar får räknas bort när man bestämmer en byggnads specifika energianvändning. Geoenergi, som är passivt lagrad solenergi i marken, kan i dagsläget också tillgodoräknas på motsvarande sätt. Förfarandet främjar utnyttjandet av lokal förnybar solenergi och minskar därmed byggnadens behov av köpt energi för uppvärmning. Det ligger också i linje med EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU).
Vad sker med solenergin om byggreglerna ändras till att mäta faktisk energianvändning? Får den fortfarande undantas? I ett sådant scenario är det logiskt att även geoenergi undantas.
Läs mer HÄR.
 

Medverkande:
Johan Barth, VD Svenskt Geoenergicentrum
Lise Nordin, Energipolitisk talesperson, MP
Lars Andrén, Ordförande Svensk Solenergi
Thomas Johansson, Energiexpert Boverket
Arne Elmroth, Professor Emeritus, LTH
Moderator: Lars Wirtén, Wirtén PR&Kommunikation

 
Varmt välkomna!