Strategisk innovationsagenda för geoenergi

Statens Energimyndighet har beviljat Svenskt Geoenergicentrum och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 400 000 kr för att i en brett förankrad arbetsprocess utveckla en strategisk innovationsagenda för geoenergi. Arbetet startas i januari och avslutas i december 2016.
 
Arbetet med agendan syftar till att utarbeta mål för geoenergins utveckling, inklusive forsknings- och utvecklingsbehov för att nå målen. Agendan ska bl.a. kunna användas som dialogmaterial i påverkansarbete inför utlysningar och i företags strategiska utvecklingsarbete.
 
Energimyndigheten motiverar bl.a. beslutet med att geoenergi redan i dag ger ett betydande tillskott till den svenska energimixen, men att det finns en betydande kvarvarande potential för olika tillämpningar, såväl för att nyttja förnybar energi som lagrats passivt i marken som för att aktivt lagra värme och kyla för senare användning.
 
För mer information kontakta:
Signhild Gehlin, signhild.gehlin(at)geoenergicentrum.se, 075-700 88 23
Oskar Räftegård, oskar.raftegard(at)sp.se, 010-516 5765