Nu kan du bidra till första utkastet av SIA Geoenergi!

Nu har arbetet med framtagandet av en strategisk innovationsagenda för geoenergi kommit så långt att det finns ett utkast redo för branschens synpunkter.
 
Nu behövs branschmedlemmarnas kunskap och åsikter för att agendan ska bli den strategi som tydliggör geoenergins behov av innovation, forskning och utveckling. Målet med agendan är att lyfta fram inom vilka områden och med vilka insatser geoenergin ska utvecklas i Sverige, för att kunna fortsätta växa och bidra i omställningen till ett helt förnybart energisystem, med trygg och prisvärd energi. Höga ambitioner, stora förväntningar!
 
Alla som vill har nu tillfället att hjälpa till med agendan, genom att komplettera och tycka till om det utkast som finns upplagt på webben, här.
 
Svar önskas till 31 augusti.
 
Utkastet är uppdelat i flera mindre fristående delar. Det går att bidra via röstningsknappar och via kommentarsfält.
Det går även bra höra av sig direkt till projektledare Oskar Räftegård via epost fornamn.efternamn@sp.se eller vice projektledare Signhild Gehlin via epost fornamn@geoenergicentrum.se
 
För utkastet ansvarar Oskar Räftegård, SP, och Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum. Bidragande i arbetsgruppen bakom är Göran Hellström (NeoEnergy), Mattias Gustafsson (SGU), Johan Barth (Geotec), Johan Tjernström (Akademiska Hus), Per Jonasson (SKVP), Per Lundqvist (KTH) och Saqib Javed (Chalmers/LTH)
 
Agendan kommer att färdigställas efter en andra remissrunda och diskussion på workshopen i samband med Geoenergidagen 2016 i oktober, men det är nu chansen finns att föra fram förslag på ytterligare insatsområden och att prioritera vilka områden som ska tas med till det slutliga utkastet.
 
Vi hoppas att du vill bidra med din kunskap till detta viktiga arbete!

Most men will find, however, that the effects viagra sverige resept of the pill. The fashion designer said in a new interview with The Times that Viagra viagra kostar has happened to women in the last 15 years. Viagra Oral Jelly viagra funktion and natural killer cells are our first line of immune defense against cancer.