Geoenergicentrum sammanfattar verksamheten 2016

Svenskt Geoenergicentrum har såsom tidigare haft ett aktivt år under 2016. Genom seminarier och presentationer, artiklar i fackpress och vetenskapliga publikationer, kurser och informationsinsatser av olika slag har man arbetat för geoenergins främjande.
 
Höjdpunkter under 2016 har varit arbetet med den Strategiska Innovationsagendan för Geoenergi som publicerades i december 2016, strategin för resurseffektiva värme & kylsystem som publicerades under hösten, arbetet med kvalitetssäkring av borrhålssystem inom IEA ECES Annex 27 som drog igång i maj, samt uppdraget från SKL att ta fram en guide till geoenergi för offentliga fastigheter som påbörjades i slutet av året.
 
Svenskt Geoenergicentrum arrangerade Geoenergidagen 2016 i oktober, och har hållit föreläsningar och kurser om geoenergi, bidragit till vetenskapliga artiklar och andra texter i branschpublikationer, samt givit ut nio nyhetsbrev.
 
Svenskt Geoenergicentrum har även redovisat svensk geoenergistatistik för European Geothermal Congress 2016, handlett ett kandidatarbete från Uppsala Universitet och bevakat ett tiotal svenska och internationella konferenser och workshopar.
 
Läs sammanfattningen av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2016 HÄR.

If you are on a personal connection, I shit you not viagra køb billigt. Medical conditions are a frequent cause of erectile dysfunction cialis jelly 20mg or ED Its perfect time to make some plans for the future and its time to be happy with brand viagra 100mg.