Författararkiv: Signhild

Datum klart för Geoenergidagen 2018

Nu är det klart att Geoenergidagen 2018 kommer att gå av stapeln den 3-4 oktober 2018 på Scandic Talk i Älvsjö, intill Stockholmmässan.


Våra deltagarenkäter visar tydligt att Geoenergidagens format är uppskattat för kunskapsförkovring och nätverkande. Vi fortsätter med samma vinnande koncept med workshop och middag den 3 oktober och seminariedag den 4 oktober. Läs mer om Geoenergidagen 2018 HÄR.
 
Redan nu kan du som vill ställa ut under Geoenergidagen 2018 boka din utställarplats HÄR.

SKLs Guide för Geoenergi klar!

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lanserar skriften Guide för Geoenergi, med fokus på geoenergitillämpningar för offentliga fastigheter. Skriften går att beställa som tryckt bok eller ladda ner digitalt via SKLs webbshop.
 
Skriften ger en kortfattad översikt över teknikområdet geoenergi, som är ett samlingsbegrepp för ett flertal tekniker där värme och kyla från marken tas tillvara. Skriften visar hur geoenergi på olika sätt kan bidra med värme och kyla till byggnader och lokaler, med fokus på den offentliga sektorn. En stor del av skriften utgörs av presentationer av tolv exempel på svenska geoenergianläggningar inom offentlig sektor, spridda över landet. De utvalda anläggningarna ger exempel från olika klimatförutsättningar, tekniktillämpningar och anläggningsstorlekar. Skriften ger stöd för upphandling av geoenergisystem, bland annat genom checklistor för genomförande och andra beaktanden i samband med upphandling.
 
Syftet med skriften Guide för geoenergi är att inspirera och beskriva hur offentliga fastighetsorganisationer kan använda sig av geoenergi.
Projektet initierades och har finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för offentliga fastigheter. Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, har varit utredare och skribent. Hon har haft stöd i form av faktagranskning av Göran Hellström, NeoEnergy; Bo Nordell, Luleå tekniska universitet; Olof Andersson, Geostrata och Johan Barth, Geotec. En styrgrupp bestående av Hans Johansson, Västerbottens läns landsting; Per Löveryd, Akademiska Hus; Bengt-Åke Karlsson, Landstinget i Värmland och Kjell Dävelid, Katrineholms kommun har fungerat som målgruppens röst och har bistått med material och lämnat värdefulla synpunkter.

E.ON nytt Stödjande Företag!

Vi säger varmt välkomna till E.ON som nu är Stödjande Företag i Svenskt Geoenergicentrum!

EON_Logo_4_14
E.ON producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster. E.ON har sitt säte i Malmö.
 
Sedan tidigare är BrainHeart Energy, Adven, IVT, Evertech Energy Solutions, SP, Bengt Dahlgren AB, Akademiska Hus, SWECO, Geotec, Avanti, FBB Geoenergi, Muovitech, Geostrata och NeoEnergy Stödjande Företag i Svenskt Geoenergicentrum. Läs mer om Stödjande Företag HÄR.

Geoenergicentrum sammanfattar verksamheten 2016

Svenskt Geoenergicentrum har såsom tidigare haft ett aktivt år under 2016. Genom seminarier och presentationer, artiklar i fackpress och vetenskapliga publikationer, kurser och informationsinsatser av olika slag har man arbetat för geoenergins främjande.
 
Höjdpunkter under 2016 har varit arbetet med den Strategiska Innovationsagendan för Geoenergi som publicerades i december 2016, strategin för resurseffektiva värme & kylsystem som publicerades under hösten, arbetet med kvalitetssäkring av borrhålssystem inom IEA ECES Annex 27 som drog igång i maj, samt uppdraget från SKL att ta fram en guide till geoenergi för offentliga fastigheter som påbörjades i slutet av året.
 
Svenskt Geoenergicentrum arrangerade Geoenergidagen 2016 i oktober, och har hållit föreläsningar och kurser om geoenergi, bidragit till vetenskapliga artiklar och andra texter i branschpublikationer, samt givit ut nio nyhetsbrev.
 
Svenskt Geoenergicentrum har även redovisat svensk geoenergistatistik för European Geothermal Congress 2016, handlett ett kandidatarbete från Uppsala Universitet och bevakat ett tiotal svenska och internationella konferenser och workshopar.
 
Läs sammanfattningen av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2016 HÄR.