Geoenergi – SIA

SIA står för Strategisk Innovationsagenda. Svenskt Geoenergicentrum arbetar under 2016 tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för att utveckla en strategisk innovationsagenda för geoenergi. Projektet ska beskriva innovationsområdet geoenergi och skapa en agenda med visioner, mål och strategier för utveckling av området. Agendan skapas gemensamt av områdets aktörer och beskriva utmaningar, utvecklingsbehov och möjligheter.

Syftet med projektet är att skriva en agenda som både synliggör geoenergins forsknings- och utvecklingsbehov och dessutom skapar en strategi för att nå det övergripande målet: Energin under mark ska upp till ytan.

Det är Energimyndigheten som finansierar projektet Geoenergi-SIA.

Geoenergi-SIA har en projektsida där du kan följa arbetet. Svenskt Geoenergicentrum kommer att förvalta Geoenergi-SIA när projektet avslutas i slutet av 2016.