Geoenergidagen 2015

LoggaGeoenergidagen2015
 
Geoenergidagen 2015 genomfördes den 5-6 oktober 2015 på Kistamässan.
 
I workshopen på eftermiddagen den 5 oktober deltog 55 personer och de ämnen som diskuterades var:
Nya riktlinjer för Mätning och uppföljning av geoenergisystem
Slutversionen av riktlinjerna för termisk responstest (TRT)
Nya Normbrunn 15
Riktlinjer för marklagda kollektorer
 
I seminariedagen Geoenergidagen 2015 den 6 oktober deltog 78 personer och programmet innehöll följande föredrag och föredragshållare:
 
Inledningsanförande  Johan Barth, Svenskt Geoenergicentrum
Geoenergi i världen 2015 Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
BBR och geoenergi i nya fastigheter – vad blir konsekvenserna?Thomas Johansson, Boverket
Geoenergikollektorer – översikt och utveckling  Göran Hellström, NeoEnergy
Entreprenad och SÖ-system för geoenergianläggningar – vilka är utmaningarna? Jon Svärd, Malmberg Geoenergi, Anders Johansson, Kabona
Paneldiskussion om Geoenergiforskning i Sverige
José Acuña, KTH Energiteknik
Bo Olofsson, KTH Hållbar utveckling, Miljövetenskap
Ivo Martinac, KTH, Byggvetenskap
Jan-Olof Dalenbäck, Chalmers Installationsteknik
Roger Nordman, SP 
 
Deltagare under Geoenergidagen 2015 har tillgång till föredragspresentationerna HÄRLogga in med lösenordet som ni fått från Svenskt Geoenergicentrum.
 
Utställare var:

  • AQS
  • Carrier
  • EnergyMachines
  • FBB
  • Geotec
  • Malmberg
  • Mitsubishi Electric
  • Rototec
  • Sweco