Geoenergidagen 2017

Geoenergidagen 2017 genomfördes den 28-29 september 2017 på Scandic Talk intill Stockholmsmässan i Älvsjö.
 
Under workshopen den 28 september deltog ett fyrtiotal personer och de ämnen som diskuterades var:
* Rapportmallen för mätning och uppföljning av geoenergianläggningar inom ramen för Svenskt Geoenergicentrums riktlinjearbete.
* Svensk State-of-the-art-rapport och Rapport om designprocess i 11 länder inom IEA ECES Annex 27 – kvalitetssäkring av borrhålssystem
* Information om aktuella projekt inom Svenskt Geoenergicentrum

Under seminariedagen Geoenergidagen 2017 den 29 september deltog ett drygt 70-tal personer och programmet innehöll följande föredrag och föredragshållare:

  • Inledningsföredrag – Johan Barth, Svenskt Geoenergicentrum
  • Storskaliga geoenergisystem i världen – Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
  • Fastighetsnära säsongslagring i fjärrvärmenät – Joakim Nilsson, Devcco
  • Etanolbaserade köldbärare för bergvärme i Europa och USA – Monika Ignatowicz, KTH Energiteknik
  • Geoenergi till industri: Volvo – Iuliia Svyrydonova, Sweco
  • Möjligheter till direktkylning med marklager i Sverige – Saqib Javed, LTH/Chalmers
  • Halkfria vägar med geoenergi– Jan Sundberg, Trafikverket/JK Innova, och Josef Johnsson, Chalmers

Deltagare under Geoenergidagen 2017 har tillgång till föredragspresentationerna HÄR. Logga in med lösenordet som ni fått från Svenskt Geoenergicentrum.
 
Utställare var:
AQS
EnergyMachines
Enrad
FBB
Geotec
Gerox
Malmberg
MuoviTech
NIBE
SENS
Slussen.biz
Tranter