Geoenergidagen 2017

LoggaGeoenergidagen2017
 
Välkommen till Geoenergidagen 2017 och dess workshop och middag den 28 och 29 september!
 Utstallare-Geoenergidagen2017.gif
TILL ANMÄLNINGSFORMULÄR GEOENERGIDAGEN 2017
 
Liksom förra gången kommer vi i år att hålla till på Scandic Talk i Älvsjö, alldeles intill Stockholmsmässan.
 
WORKSHOP, MINGEL och MIDDAG den 28 september:
I år har vi utökat programmet den 28 september för att få mer tid till diskussioner under workshopen. Workshopen kommer att pågå mellan klockan 10:00-17:00 och vi äter lunch tillsammans.
Workshopen tar upp aktuella branschfrågor för diskussion i grupp och plenum. I år tar vi bland annat upp:
* Utkastet till rapportmall för Geoenergicentrums arbete med riktlinjer för mätning och uppföljning av geoenergianläggningar
* Svenska state-of-the-art-rapporten för borrhålsanläggningar (design, konstruktion, drift)
* IEA ECES Annex 27 sammanställning av procedurer för design av borrhålssystem i 11 länder.
 
Efter workshopen den 28 september blir det sedvanligt nätverksmingel innan vi äter geoenergimiddag tillsammans:
 
10:00-17:00 Workshop om aktuella branschfrågor. Lunch och eftermiddags fika ingår.
17:00-18:30 Nätverksmingel med bar
18:30-21:00 Nätverksmiddag
 
GEOENERGIDAGEN den 29 september
Själva Geoenergidagen 2017 är en heldags seminariedag med inbjudna föredrag om olika tekniska, ekonomiska och andra aspekter av geoenergi. Dagen pågår mellan kl 09:00-16:00.
 
08:30 Registreringen öppnar
09:00 Seminaredagen startar:
* Aktuell utblick – Johan Barth, Svenskt Geoenergicentrum
* Storskaliga geoenergisystem i världen – Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
* Säsongslagring i fjärrvärmenät – Joakim Nilsson, Devcco
* Forskning kring värmebärares och inhibitorers egenskaper – Monika Ignatowicz, KTH
12:00 LUNCH
13:00 Seminariedagen fortsätter:
* Uppföljning av Volvos geoenergisystem – Iuliia Svyrydonova, Sweco
* Möjligheter till direktkylning med marklager i Sverige – Saqib Javed, Chalmers/LTH
* Halkfri infrastruktur – Josef Johnsson, Chalmers, & Jan Sundberg, Trafikverket
16:00 Avslutning
 
Anmäl dig till Geoenergidagen 2017 HÄR!
 
UTSTÄLLNING 28-29 september
Under båda dagarna 28-29 september kommer vi liksom tidigare år att ha en utställning med ett begränsat antal utställarplatser. Om ditt företag vill ställa ut under Geoenergidagen 2017 kan du anmäla dig HÄR.