Geoenergidagen 2018

LoggaGeoenergidagen2018
 
Välkommen till Geoenergidagen 2018 och dess workshop och middag den 3 och 4 oktober!

 
HÄR kan du anmäla dig till Geoenergidagen 2018.
 
Liksom de två senaste åren kommer vi att hålla till på Scandic Talk i Älvsjö, alldeles intill Stockholmsmässan.
 
WORKSHOP, MINGEL och MIDDAG den 3 oktober:
Workshopen den 3 oktober kommer att pågå mellan klockan 10:00-17:00 och vi äter lunch tillsammans.
Workshopen tar upp aktuella branschfrågor för diskussion i grupp och plenum.
 
Efter workshopen den 3 oktober blir det sedvanligt nätverksmingel innan vi äter geoenergimiddag tillsammans:
 
10:00-17:00 Workshop om aktuella branschfrågor. Lunch och eftermiddags fika ingår.
17:00-18:30 Nätverksmingel med bar
18:30-21:00 Nätverksmiddag
 
GEOENERGIDAGEN den 4 oktober
Själva Geoenergidagen 2018 är en heldags seminariedag med inbjudna föredrag om olika tekniska, ekonomiska och andra aspekter av geoenergi. Dagen pågår mellan kl 09:00-16:00.
 
08:30 Registreringen öppnar
09:00 Seminaredagen startar
Aktuell utblick, Johan Barth, Svenskt Geoenergicentrum
Uppdaterad geoenergistatistik, Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
Erfarenheter från 20 år med geoenergi, Johan Tjernström, Akademiska Hus
Solhybrid och borrhål för bostadsrätter, Jessica Benson, RISE
Högtemperaturlagret i Emmaboda – lärdomar från projektering och drift, Leif Rydell, Xylem
Konkurrerande intressen under marken – paneldiskussion
16:00 Avslutning
 
UTSTÄLLNING 3-4 oktober
Under båda dagarna 3-4 oktober kommer vi liksom tidigare år att ha en utställning med ett begränsat antal utställarplatser. Om ditt företag vill ställa ut under Geoenergidagen 2018 kan du anmäla dig HÄR.