Geoenergidagen 2018

LoggaGeoenergidagen2018
 
Välkommen till Geoenergidagen 2018 och dess workshop och middag den 3 och 4 oktober!
 
 
Liksom de två senaste åren kommer vi att hålla till på Scandic Talk i Älvsjö, alldeles intill Stockholmsmässan.
 
WORKSHOP, MINGEL och MIDDAG den 3 oktober:
Workshopen den 3 oktober kommer att pågå mellan klockan 10:00-17:00 och vi äter lunch tillsammans.
Workshopen tar upp aktuella branschfrågor för diskussion i grupp och plenum.
 
Efter workshopen den 3 oktober blir det sedvanligt nätverksmingel innan vi äter geoenergimiddag tillsammans:
 
10:00-17:00 Workshop om aktuella branschfrågor. Lunch och eftermiddags fika ingår.
17:00-18:30 Nätverksmingel med bar
18:30-21:00 Nätverksmiddag
 
GEOENERGIDAGEN den 4 oktober
Själva Geoenergidagen 2018 är en heldags seminariedag med inbjudna föredrag om olika tekniska, ekonomiska och andra aspekter av geoenergi. Dagen pågår mellan kl 09:00-16:00.
 
08:30 Registreringen öppnar
09:00 Seminaredagen startar
12:00 LUNCH
13:00 Seminariedagen fortsätter
16:00 Avslutning
 
 
UTSTÄLLNING 3-4 oktober
Under båda dagarna 3-4 oktober kommer vi liksom tidigare år att ha en utställning med ett begränsat antal utställarplatser. Om ditt företag vill ställa ut under Geoenergidagen 2018 kan du anmäla dig HÄR.