Geoenergidagen 2018

LoggaGeoenergidagen2018
 
Välkommen till Geoenergidagen 2018 och dess workshop och middag den 3 och 4 oktober!

 
HÄR kan du anmäla dig till Geoenergidagen 2018.
 
Liksom de två senaste åren kommer vi att hålla till på Scandic Talk i Älvsjö, alldeles intill Stockholmsmässan.
 
WORKSHOP, MINGEL och MIDDAG den 3 oktober:
Workshopen den 3 oktober kommer att pågå mellan klockan 10:00-17:00 och vi äter lunch tillsammans.
Workshopen tar upp aktuella branschfrågor för diskussion i grupp och plenum:
* Aktuell forskningsöversikt
* Information om arbetet med kvalitetssäkring av borrhålsanläggningar (Annex 27), samt om långtidsmätningar av geoenergianläggningar prestanda (Annex 52)
* Nya riktlinjerna för förläggning av markförlagda kollektorer
* Brandskyddsklassning av värmebärare
* Kunskapsläget om djupare borrhål
* Förundersökningar inför högtemperaturlager

 
Efter workshopen den 3 oktober blir det sedvanligt nätverksmingel innan vi äter geoenergimiddag tillsammans:
 
10:00-17:00 Workshop om aktuella branschfrågor. Lunch och eftermiddags fika ingår.
17:00-18:30 Nätverksmingel med bar
18:30-21:00 Nätverksmiddag
 
GEOENERGIDAGEN den 4 oktober
Själva Geoenergidagen 2018 är en heldags seminariedag med inbjudna föredrag om olika tekniska, ekonomiska och andra aspekter av geoenergi. Dagen pågår mellan kl 09:00-16:00.
 
08:30 Registreringen öppnar
09:00 Seminaredagen startar
Aktuell utblick, Johan Barth, Svenskt Geoenergicentrum
Uppdaterad geoenergistatistik, Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
Erfarenheter från 20 år med geoenergi, Johan Tjernström, Akademiska Hus
Högtemperaturlagret i Emmaboda – lärdomar från projektering och drift, Leif Rydell, Xylem
Borrhål och värmepumpsystem med PV/PVT – teknik och ekonomi, Nelson Sommerfeldt, KTH
Solhybrid och borrhål för bostadsrätter, Jessica Benson, RISE
ST1 djupgeotermiprojektet i Helsingfors, Tero Saarno, St1 Deep Heat Oy
16:00 Avslutning
 
UTSTÄLLNING 3-4 oktober
Under båda dagarna 3-4 oktober kommer vi liksom tidigare år att ha en utställning med ett begränsat antal utställarplatser. Om ditt företag vill ställa ut under Geoenergidagen 2018 kan du anmäla dig HÄR.