Geoenergidagen 2019

LoggaGeoenergidagen2019

 

Välkommen till Geoenergidagen 2019 och dess workshop och middag den 2 och 3 oktober!

 
Vi håller till på Scandic Talk i Älvsjö, alldeles intill Stockholmsmässan.
 
HÄR HITTAR DU ANMÄLNINGSFORMULÄR TILL GEOENERGIDAGEN 2019
 
WORKSHOP, MINGEL och MIDDAG den 3 oktober:
Workshopen den 2 oktober kommer att pågå mellan klockan 10:00-17:00 och vi äter lunch tillsammans.
Workshopen tar upp en kort aktuell forskningsöversikt samt aktuella branschfrågor för diskussion i grupp och plenum, bland annat om innovationspotential i geoenergibranschen.
 
I år kommer vi under den avslutande delen av workshopen den 2 oktober att fokusera på förutsättningar och teknikstatus för djupgeotermi i Sverige och Norden. Detta är en del av samarbetet med det nybildade Innovationsklustret Varmt&Kallt som stöds av Energimyndigheten. Målet är att undersöka och skapa underlag för en möjlig framtida nationell forsknings- och teknikutvecklingssatsning inom området.
 
Efter workshopen den 2 oktober blir det sedvanligt nätverksmingel innan vi äter geoenergimiddag tillsammans:
 
10:00-17:00 Workshop om aktuella branschfrågor och djupgeotermi. Lunch och eftermiddags fika ingår.
17:00-18:30 Nätverksmingel med bar
18:30-21:00 Nätverksmiddag
 
GEOENERGIDAGEN den 3 oktober
Själva Geoenergidagen 2019 är en heldags seminariedag med inbjudna föredrag om olika tekniska, ekonomiska och andra aspekter av geoenergi. Dagen pågår mellan kl 09:00-16:00.
 
08:30 Registreringen öppnar
09:00 Seminaredagen startar
* Aktuell utblick och ny geoenergistatistik från Europa – Johan Barth & Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
* Uppdatering om djupgeotermiprojektet i Ootaniemi – Tero Saarno, ST1
* Högtemperaturlagret i Helsingborg – Mutaz Alkiswani, Öresundskraft, och Claes Regander, Sweco
* Det hållbara vårdboendet som klarade värmeböljan – Roland Moberg, Projektengagemang
* Köpcenter med solceller och geoenergi – Henrik Pihlblad, Skandiafastigheter
* Effektivare butikskyla med borrhål och koldioxid – Per-Erik Jansson, ICA Fastigheter
* Uppföljning av isfri infrastruktur med geoenergi – Josef Johnsson, Chalmers
 
16:00 Avslutning
 
UTSTÄLLNING 2-3 oktober
Under båda dagarna 2-3 oktober kommer vi liksom tidigare år att ha en utställning med ett begränsat antal utställarplatser. Om ditt företag vill ställa ut under Geoenergidagen 2019 kan du anmäla dig HÄR.