E.ON nytt Stödjande Företag!

Vi säger varmt välkomna till E.ON som nu är Stödjande Företag i Svenskt Geoenergicentrum!

EON_Logo_4_14
E.ON producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster. E.ON har sitt säte i Malmö.
 
Sedan tidigare är BrainHeart Energy, Adven, IVT, Evertech Energy Solutions, SP, Bengt Dahlgren AB, Akademiska Hus, SWECO, Geotec, Avanti, FBB Geoenergi, Muovitech, Geostrata och NeoEnergy Stödjande Företag i Svenskt Geoenergicentrum. Läs mer om Stödjande Företag HÄR.

Geoenergicentrum sammanfattar verksamheten 2016

Svenskt Geoenergicentrum har såsom tidigare haft ett aktivt år under 2016. Genom seminarier och presentationer, artiklar i fackpress och vetenskapliga publikationer, kurser och informationsinsatser av olika slag har man arbetat för geoenergins främjande.
 
Höjdpunkter under 2016 har varit arbetet med den Strategiska Innovationsagendan för Geoenergi som publicerades i december 2016, strategin för resurseffektiva värme & kylsystem som publicerades under hösten, arbetet med kvalitetssäkring av borrhålssystem inom IEA ECES Annex 27 som drog igång i maj, samt uppdraget från SKL att ta fram en guide till geoenergi för offentliga fastigheter som påbörjades i slutet av året.
 
Svenskt Geoenergicentrum arrangerade Geoenergidagen 2016 i oktober, och har hållit föreläsningar och kurser om geoenergi, bidragit till vetenskapliga artiklar och andra texter i branschpublikationer, samt givit ut nio nyhetsbrev.
 
Svenskt Geoenergicentrum har även redovisat svensk geoenergistatistik för European Geothermal Congress 2016, handlett ett kandidatarbete från Uppsala Universitet och bevakat ett tiotal svenska och internationella konferenser och workshopar.
 
Läs sammanfattningen av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2016 HÄR.

Strategisk Innovationsagenda för geoenergi är klar

sia-geoenergi-framsida-for-webbArbetet med den Strategiska Innovationsagendan för geoenergi (SIA-Geoenergi) som Svenskt Geoenergicentrum har arbetat fram tillsammans med SP under 2016, med finansiering från Energimyndigheten, är nu avslutat och skriften finns tillgänglig bland annat via Svenskt Geoenergicentrum. Syftet med agendan är att skapa den strategi som saknats för att synliggöra geoenergins behov av forskning, utveckling och innovation, gentemot näringsliv och myndigheter.
 
Agendan har arbetats fram med hjälp av branschens aktörer, dels genom en arbetsgrupp bestående av Oskar Räftegård, SP, Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, Johan Tjernström, Akademiska Hus, Göran Hellström, Neoenergy, Mattias Gustafsson, Sveriges Geologiska Undersökning, Per Lundqvist, KTH Energiteknik, Per Jonasson, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Johan Barth, Geotec, samt Saqib Javed, Chalmers Tekniska högskola och Lunds Tekniska högskola.
 
Ett stort antal personer från vitt skilda företag och organisationer har bidragit via remisser, web-enkäter samt under den workshop som hölls i anslutning till Geoenergidagen 2016.
 
Här kan du ladda ner och läsa den strategiska innovationsagendan för geoenergi.
Läs mer om projektet här: http://geoenergi-sia.se

Nu kan du bidra till första utkastet av SIA Geoenergi!

Nu har arbetet med framtagandet av en strategisk innovationsagenda för geoenergi kommit så långt att det finns ett utkast redo för branschens synpunkter.
 
Nu behövs branschmedlemmarnas kunskap och åsikter för att agendan ska bli den strategi som tydliggör geoenergins behov av innovation, forskning och utveckling. Målet med agendan är att lyfta fram inom vilka områden och med vilka insatser geoenergin ska utvecklas i Sverige, för att kunna fortsätta växa och bidra i omställningen till ett helt förnybart energisystem, med trygg och prisvärd energi. Höga ambitioner, stora förväntningar!
 
Alla som vill har nu tillfället att hjälpa till med agendan, genom att komplettera och tycka till om det utkast som finns upplagt på webben, här.
 
Svar önskas till 31 augusti.
 
Utkastet är uppdelat i flera mindre fristående delar. Det går att bidra via röstningsknappar och via kommentarsfält.
Det går även bra höra av sig direkt till projektledare Oskar Räftegård via epost fornamn.efternamn@sp.se eller vice projektledare Signhild Gehlin via epost fornamn@geoenergicentrum.se
 
För utkastet ansvarar Oskar Räftegård, SP, och Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum. Bidragande i arbetsgruppen bakom är Göran Hellström (NeoEnergy), Mattias Gustafsson (SGU), Johan Barth (Geotec), Johan Tjernström (Akademiska Hus), Per Jonasson (SKVP), Per Lundqvist (KTH) och Saqib Javed (Chalmers/LTH)
 
Agendan kommer att färdigställas efter en andra remissrunda och diskussion på workshopen i samband med Geoenergidagen 2016 i oktober, men det är nu chansen finns att föra fram förslag på ytterligare insatsområden och att prioritera vilka områden som ska tas med till det slutliga utkastet.
 
Vi hoppas att du vill bidra med din kunskap till detta viktiga arbete!