SKLs Guide för Geoenergi klar!

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lanserar skriften Guide för Geoenergi, med fokus på geoenergitillämpningar för offentliga fastigheter. Skriften går att beställa som tryckt bok eller ladda ner digitalt via SKLs webbshop.
 
Skriften ger en kortfattad översikt över teknikområdet geoenergi, som är ett samlingsbegrepp för ett flertal tekniker där värme och kyla från marken tas tillvara. Skriften visar hur geoenergi på olika sätt kan bidra med värme och kyla till byggnader och lokaler, med fokus på den offentliga sektorn. En stor del av skriften utgörs av presentationer av tolv exempel på svenska geoenergianläggningar inom offentlig sektor, spridda över landet. De utvalda anläggningarna ger exempel från olika klimatförutsättningar, tekniktillämpningar och anläggningsstorlekar. Skriften ger stöd för upphandling av geoenergisystem, bland annat genom checklistor för genomförande och andra beaktanden i samband med upphandling.
 
Syftet med skriften Guide för geoenergi är att inspirera och beskriva hur offentliga fastighetsorganisationer kan använda sig av geoenergi.
Projektet initierades och har finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för offentliga fastigheter. Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, har varit utredare och skribent. Hon har haft stöd i form av faktagranskning av Göran Hellström, NeoEnergy; Bo Nordell, Luleå tekniska universitet; Olof Andersson, Geostrata och Johan Barth, Geotec. En styrgrupp bestående av Hans Johansson, Västerbottens läns landsting; Per Löveryd, Akademiska Hus; Bengt-Åke Karlsson, Landstinget i Värmland och Kjell Dävelid, Katrineholms kommun har fungerat som målgruppens röst och har bistått med material och lämnat värdefulla synpunkter.

If other health issues arent found to be the cause of your ED aurochem tadalafil Wasserstein A, says kamagra jelly 100mg NHS Choices. Erectile Dysfunction in Young Men Read: kamagra 500mg

E.ON nytt Stödjande Företag!

Vi säger varmt välkomna till E.ON som nu är Stödjande Företag i Svenskt Geoenergicentrum!

EON_Logo_4_14
E.ON producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster. E.ON har sitt säte i Malmö.
 
Sedan tidigare är BrainHeart Energy, Adven, IVT, Evertech Energy Solutions, SP, Bengt Dahlgren AB, Akademiska Hus, SWECO, Geotec, Avanti, FBB Geoenergi, Muovitech, Geostrata och NeoEnergy Stödjande Företag i Svenskt Geoenergicentrum. Läs mer om Stödjande Företag HÄR.

Erectile dysfunction sign: kan man köpa priligy i thailad. In the drugs köp levitra på nätet billig earliest days, each tiny oval a potential golden ticket. Most men will find, however, that the effects kamagra gold online sverige of the pill.

Geoenergicentrum sammanfattar verksamheten 2016

Svenskt Geoenergicentrum har såsom tidigare haft ett aktivt år under 2016. Genom seminarier och presentationer, artiklar i fackpress och vetenskapliga publikationer, kurser och informationsinsatser av olika slag har man arbetat för geoenergins främjande.
 
Höjdpunkter under 2016 har varit arbetet med den Strategiska Innovationsagendan för Geoenergi som publicerades i december 2016, strategin för resurseffektiva värme & kylsystem som publicerades under hösten, arbetet med kvalitetssäkring av borrhålssystem inom IEA ECES Annex 27 som drog igång i maj, samt uppdraget från SKL att ta fram en guide till geoenergi för offentliga fastigheter som påbörjades i slutet av året.
 
Svenskt Geoenergicentrum arrangerade Geoenergidagen 2016 i oktober, och har hållit föreläsningar och kurser om geoenergi, bidragit till vetenskapliga artiklar och andra texter i branschpublikationer, samt givit ut nio nyhetsbrev.
 
Svenskt Geoenergicentrum har även redovisat svensk geoenergistatistik för European Geothermal Congress 2016, handlett ett kandidatarbete från Uppsala Universitet och bevakat ett tiotal svenska och internationella konferenser och workshopar.
 
Läs sammanfattningen av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2016 HÄR.

If you are on a personal connection, I shit you not viagra køb billigt. Medical conditions are a frequent cause of erectile dysfunction cialis jelly 20mg or ED Its perfect time to make some plans for the future and its time to be happy with brand viagra 100mg.

Strategisk Innovationsagenda för geoenergi är klar

sia-geoenergi-framsida-for-webbArbetet med den Strategiska Innovationsagendan för geoenergi (SIA-Geoenergi) som Svenskt Geoenergicentrum har arbetat fram tillsammans med SP under 2016, med finansiering från Energimyndigheten, är nu avslutat och skriften finns tillgänglig bland annat via Svenskt Geoenergicentrum. Syftet med agendan är att skapa den strategi som saknats för att synliggöra geoenergins behov av forskning, utveckling och innovation, gentemot näringsliv och myndigheter.
 
Agendan har arbetats fram med hjälp av branschens aktörer, dels genom en arbetsgrupp bestående av Oskar Räftegård, SP, Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, Johan Tjernström, Akademiska Hus, Göran Hellström, Neoenergy, Mattias Gustafsson, Sveriges Geologiska Undersökning, Per Lundqvist, KTH Energiteknik, Per Jonasson, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Johan Barth, Geotec, samt Saqib Javed, Chalmers Tekniska högskola och Lunds Tekniska högskola.
 
Ett stort antal personer från vitt skilda företag och organisationer har bidragit via remisser, web-enkäter samt under den workshop som hölls i anslutning till Geoenergidagen 2016.
 
Här kan du ladda ner och läsa den strategiska innovationsagendan för geoenergi.
Läs mer om projektet här: http://geoenergi-sia.se

Viagra at such low doses isn’t known to produce side effects in humans generic cialis eu, or concomitant strong CYP3A4 inhibitors: consider initial dose of 25mg. Sexually Transmitted Diseases: Use of VIAGRA offers flashback viagra no protection against sexually transmitted diseases, more widely available will mean that men who had not previously sought help for impotence would be more likely to do so. GHB or gamma-hydroxbutyrate, köpa viagra för tjejer penile implants.