Ledningsgrupp

Svenskt Geoenergicentrums ledningsgrupp representerar hela geoenergibranschen.

  • Johan Barth, vd, Svenskt Geoenergicentrum
  • Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
  • Iuliia Svyrydonova, Sweco
  • Tony Jernström, Avanti/HP Borrningar
  • Juha Ojala, Muovitech
  • Per Lundqvist, KTH Energiteknik
  • Per Jonasson, SKVP
  • Mattias Gustafsson, SGU
  • Michael Hägg, E.ON
  • Oskar Räftegård, RISE