Ledningsgrupp

Svenskt Geoenergicentrums ledningsgrupp representerar hela geoenergibranschen.

 • Johan Barth, vd, Svenskt Geoenergicentrum
 • Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
 • Patrik Holmgren, Akademiska Hus
 • Iuliia Svyrydonova, Sweco
 • Tony Jernström, Avanti/HP Borrningar
 • Juha Ojala, Muovitech
 • Per Lundqvist, KTH Energiteknik
 • Per Jonasson, SKVP
 • Mattias Gustafsson, SGU
 • Michael Hägg, E.ON
 • Oskar Räftegård, RISE