Verksamhet

Svenskt Geoenergicentrum är kunskapscentret för dig som har intresse för geoenergifrågor i Sverige. Vår uppgift är att samla och dela med oss av nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar, och bidrar till geoenergins utveckling i samhället.
 
Vi utför vårt uppdrag genom att:
• samla och sprida kunskap om geoenergi och dess tillämpningar
• erbjuda utbildning inom geoenergi
• initiera, stödja och följa geoenergirelaterad FoU
• bidra till standardisering och certifiering inom geoenergi
• samarbeta med svenska och utländska organisationer och företag