Geoenergi – Funktion och tillämpningar

ANMÄL DIG HÄR
 
Kursens omfattning: 1 dag kl 9-17
 
Nästa kurstillfälle ges våren 2020.
 
Rekommenderade förkunskapskrav: Inga

Målgrupp: Alla med intresse för geoenergi

Föreläsare: Signhild Gehlin

Pris: 6000 kr/person ex moms

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagaren ha en god uppfattning om vad begreppet geoenergi inbegriper, geoenergins förutsättningar och vanligaste tillämpningar.
 
Kursens innehåll:

 • Geoenergi som begrepp
 • Systemöversikt
 • Marknadsöversikt – Sverige o internationellt
 • Geoenergins förutsättningar
 • Energilast – aktiva och passiva system
 • Markens termiska egenskaper
 • Termisk Responstest
 • Små och stora geoenergisystem – systemuppbyggnad och förutsättningar
 • Termisk påverkan mellan borrhål
 • Exempel på stora geoenergianläggningar
 • Dimensioneringsverktyg
 • Juridik
 • Ekonomi