Remissen för Svenskt Geoenerigcentrums riktlinjer för kollektorer i mark för mindre respektive större geoenergianläggningar

Nu är Svenskt Geoenergicentrums nyskrivna riktlinjer för förläggning av kollektorer för större geoenergianläggningar, samt de reviderade riktlinjerna för mindre geoenergianläggningar klara för remiss hos branschens aktörer. Arbetsgruppen för att ta fram och revidera riktlinjedokumenten har bestått av Signhild Gehlin (Svenskt Geoenergicentrum), Joakim Hjulström (Sweco), Olof Andersson (Geostrata) och Johan Barth (Geothermal & Geoenergy Consulting). Joakim Hjulström har varit huvudförfattare.

Svenskt Geoenergicentrum välkomnar alla branschens berörda aktörer att gå igenom utkasten och ge återkoppling.

Genom att fylla i och skicka in nedanstående formulär deltar du i de två remisserna av Svenskt Geoenergicentrums riktlinjer för kollektorer i mark för mindre anläggningar respektive för större anläggningar. Du får en bekräftelse här på sidan med länkar för att ladda ner remissdokumenten. (Om du har problem att ladda ner filerna, byt till en annan webbläsare och försök igen.)

Mejla ditt skriftliga remiss-svar till info@geoenergicentrum.se. Remisstiden avslutas den 28 februari 2022.

Remiss Riktlinjer kollektorer i mark 2021-22

Namn(Obligatoriskt)
E-post(Obligatoriskt)