Geoenergidagen 2020

LoggaGeoenergidagen2020
 

 
Geoenergidagen 2020 och dess workshop och middag arrangeras den 7 och 8 oktober på Scandic Talk i Älvsjö, alldeles intill Stockholmsmässan.
 
WORKSHOP, MINGEL och MIDDAG den 3 oktober:
Workshopen den 7 oktober tar upp aktuella teknik, utvecklings- och forskningsfrågor för diskussion i större och mindre grupp. Workshopen är en del av samarbetet med Innovationsklustret Varmt&Kallt som stöds av Energimyndigheten.
 
GEOENERGIDAGEN den 8 oktober
Själva Geoenergidagen 2020 den 8 oktober är en seminariedag och detta år kommer fokus att ligga på geoenergirelaterade frågor som berör fastighetsägare.
 
Under båda dagarna 7-8 oktober hålls en utställning.
HÄR kan du boka plats om du vill ställa ut under Geoenergidagen 2020.