Geoenergidagen 2022

Geoenergidagen 2022 och dess workshop och middag hölls den 11 och 12 oktober på Scandic Talk i Älvsjö, alldeles intill Stockholmsmässan.

HÄR kan du som deltog under Geoenergidagen 2022 ta del av presentationsmaterialet.

WORKSHOP, MINGEL och MIDDAG den 11 oktober:
Workshopen den 11 oktober tog upp aktuella branschfrågor såsom bland annat de nya råd och riktlinjerna för kollektorer i mark för små och större geoenergianläggningar, en handledning för kommunala handläggare, samt återbruk och resurseffektivitet i geoenergiprojekt.

GEOENERGIDAGEN den 12 oktober
Geoenergidagens seminariedag den 12 oktober bjöd på en heldag med föredrag och efterföljande moderatorledda diskussioner inom aktuella geoenergirelaterade ämnen.

Geoenergidagens program bjöd på följande föredag:
* Aktuell utblick och ny geoenergistatistik – Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
* Energisystemets teknik- och kostnadsutveckling i en turbulent tid – Prof. Lars J. Nilsson, Lunds universitet
* Svenska energibolags satsningar inom geoenergi – Johan Barth, Geothermal & Geoenergy Consulting AB
* Mälarenergis bergrumslager i Västerås – Rickard Svensson, Mälarenergi
* Erfarenheter och affärsmodeller för termiska nät – Hans Johansson, Umeå ProjektEnergi
* Geoenergi, termiska nät, drift och övervakning hos Vasakronan – Ulf Näslund, Vasakronan
* Ground Source Heat Pumps in New York State – Dan Yates, Dandelion Energy (In English)

UTSTÄLLNING
Under båda dagarna 11-12 oktober hölls en utställning där företag visade upp sig och träffade geoenergibranschen.