Geoenergidagen 2022

Geoenergidagen 2022 och dess workshop och middag hålls den 11 och 12 oktober på Scandic Talk i Älvsjö, alldeles intill Stockholmsmässan.

WORKSHOP, MINGEL och MIDDAG den 11 oktober:
Workshopen den 11 oktober tar upp aktuella branschfrågor för moderatorledda diskussioner och informerar om aktuella branschhändelser och framtidsfrågor. Efter workshopens slut erbjuds nätverksmingel med pub innan den gemensamma branschmiddagen. Workshopen arrangeras i samarbete med Innovationskluster Varmt&Kallt.

GEOENERGIDAGEN den 12 oktober
Geoenergidagens seminariedag den 12 oktober bjuder på en heldag med föredrag och efterföljande moderatorledda diskussioner inom aktuella geoenergirelaterade ämnen.

Seminarieprogrammet presenteras här under våren.

Under båda dagarna 11-12 oktober hålls en utställning där företag kan visa upp sig och träffa geoenergibranschen. Anmäl ditt företag till utställningen HÄR.