Geoenergidagen 2022

Geoenergidagen 2022 och dess workshop och middag hålls den 11 och 12 oktober på Scandic Talk i Älvsjö, alldeles intill Stockholmsmässan. Anmäl dig till Geoenergidagen 2022 HÄR.

WORKSHOP, MINGEL och MIDDAG den 11 oktober:
Workshopen den 11 oktober tar upp aktuella branschfrågor för moderatorledda diskussioner och informerar om aktuella branschhändelser och framtidsfrågor.

I år kommer vi bland annat att ta upp de nya råd och riktlinjerna för kollektorer i mark för små och större geoenergianläggningar, en handledning för kommunala handläggare, samt återbruk och resurseffektivitet i geoenergiprojekt.

Efter workshopens slut erbjuds nätverksmingel med pub innan den gemensamma branschmiddagen. Workshopen arrangeras i samarbete med Innovationskluster Varmt&Kallt.

10:00-17:00 Workshop inklusive lunch
17:00-18:30 Barmingel och nätverkande
18:30-21.00 Geoenergimiddag

GEOENERGIDAGEN den 12 oktober
Geoenergidagens seminariedag den 12 oktober bjuder på en heldag med föredrag och efterföljande moderatorledda diskussioner inom aktuella geoenergirelaterade ämnen.

08:30-09:00 Registrering och kaffe
09:00-12:00 Seminarieföredrag
12:00-13:00 LUNCH
13:00-16:00 Seminarieföredrag

Geoenergidagens program bjuder bland annat på:
* Aktuell utblick och ny geoenergistatistik – Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
* Energisystemets teknik- och kostnadsutveckling i en turbulent tid – Prof. Lars J. Nilsson, Lunds universitet
* Svenska energibolags satsningar inom geoenergi – Johan Barth, Geothermal & Geoenergy Consulting AB
* Mälarenergis bergrumslager i Västerås – Rickard Svensson, Mälarenergi
* Erfarenheter och affärsmodeller för termiska nät – Hans Johansson, Umeå ProjektEnergi
* Geoenergi, termiska nät, drift och övervakning hos Vasakronan – Ulf Näslund, Vasakronan
* Ground Source Heat Pumps in New York State – Dan Yates, Dandelion Energy (In English)

UTSTÄLLNING
Under båda dagarna 11-12 oktober hålls en utställning där företag kan visa upp sig och träffa geoenergibranschen. Anmäl ditt företag till utställningen HÄR.