Riktlinjer och råd

Remiss – Anvisningar för förläggning av kollektorer i geoenergianläggningar – reviderade riktlinjer för små anläggningar respektive nya riktlinjer för större anläggningar:
Svenskt Geoenergicentrum har under 2021 reviderat 2018 års version av riktlinjer för förläggning av kollektorer i mark för konsumentanläggningar, samt tagit fram ett nytt riktlinjedokument för större geoenergianläggningar.  Under december 2021 t o m 28 februari 2022 är de två dokumenten på remiss hos geoenergibranschen.

HÄR kan du delta i remissen och få åtkomst till remissutkasten.

 

Råd och anvisningar om Återfyllning av energibrunnar
Svenskt Geoenergicentrum har i samarbete med geoenergibranschen tagit fram råd och anvisningar om återfyllning av energibrunnar. Arbetet har bedrivits inom ramen för det internationella samarbetet IEA ECES Annex 27 om kvalitetssäkring av borrhålssystem, och har delvis finansierats av Energimyndigheten.

Råd och anvisningar om återfyllning av energibrunnar

 

Riktlinjer för Mätning och Uppföljning av geoenergianläggningar:
Svenskt Geoenergicentrum har genom en arbetsgrupp tagit fram Riktlinjer för Mätning och Uppföljning av geoenergisystem och en tillhörande excelmall för rapportering av systemets uppbyggnad, mätningar och prestanda. Här finner du den senaste officiella versionen av riktlinjedokumentet och rapportmallen, fri att använda. Dokumenten är ämnade att provas på verkliga anläggningar och är tänka att revideras utifrån inkomna synpunkter och förslag till förbättringar.

Riktlinjer för Mätning och Uppföljning av geoenergisystem
Rapportmall – Mätning och Uppföljning av geoenergisystem

Välkommen att kontakta Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, för att lämna kommentarer och förslag till förbättringar, gärna via mejl.

 

Riktlinjer för Termisk Responstest (TRT):
Riktlinjer för Termisk Responstest
Bilaga 1 – Förklaringar och kommentarer till Riktlinjer för Termisk Responstest
Bilaga 2 – Riktlinjer för testborrhål för Termisk Responstest
Bilaga 3 – Mall för redovisning av Termisk Responstest – Utförande
Bilaga 4 – Mall för redovisning av Termisk Responstest – Analys

Obs! Bilagorna 3 och 4 är Word-dokument. Vissa webbläsare, tex Chrome, har ibland problem att ladda ner dokumentfilen via länken. Prova då en annan webbläsare, t ex Safari brukar fungera.

 

Råd och anvisningar för förläggning av kollektorer i mark och sjö (utgåva 2018):
2018 tog Svenskt Geoenergicentrum  i samarbete med geoenergibranschen fram råd och anvisningar för förläggning av kollektorer i geoenergisystem för konsumenter. Här kan du ladda ner dokumentet. En revidering av dokumentet genomfördes under 2021 och är under remiss t o m 31/1 2022 (se ovan).

Riktlinjer för förläggning av kollektorer – konsumentanläggningar