Geoenergi – Fördjupningskurs Design

ANMÄL DIG HÄR
 
Kursens omfattning: 1 dag kl 9-17
 
Nästa kurstillfälle ges den 16 september 2020.
 
Rekommenderade förkunskapskrav: Geoenergi Grundkurs eller motsvarande

Målgrupp: Konsulter och entreprenörer som vill kunna utforma geoenergisystem

Föreläsare: Göran Hellström och Signhild Gehlin

Pris: 7000 kr/person ex moms
 
Mål: Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna använda designprogrammet EED för att utföra enklare dimensionering av geoenergisystem för uttag och lagring av värme och kyla.
 
Kursinnehåll:

  • Fördjupning kring markens egenskaper
  • Fördjupning systemfunktion – stora system
  • Fördjupning systemutformning – stora system
  • Förstudier inför systemutformning
  • Dimensionering – förutsättningar
  • Genomgång av olika designredskap och fördjupning i EED
  • Praktiska dimensioneringsövningar med EED – Parameterkänslighet, värmeuttag, kyluttag, återladdning, lagring av värme och kyla (balanserat system).