Geoenergi – Fördjupningskurs Design/BTES design with EED

 

(Information in English further below)

Kursens omfattning: 1 dag kl 9-17

Kursen kan ges på Svenska eller engelska beroende på registrerade deltagare.
Kommande kurstillfällen ges under 2022.
Om färre än 4 deltagare registrerat två veckor före kursdatum ställs kursen in

Rekommenderade förkunskapskrav: Geoenergi Grundkurs eller motsvarande

Målgrupp: Konsulter och entreprenörer som vill kunna utforma geoenergisystem

Föreläsare: Göran Hellström & Signhild Gehlin

Plats: Online

Pris: 8000 SEK/person ex moms

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna använda designprogrammet EED för att utföra enklare dimensionering av geoenergisystem för uttag och lagring av värme och kyla.

Kursinnehåll:

 • Fördjupning kring markens egenskaper
 • Fördjupning systemfunktion – stora system
 • Fördjupning systemutformning – stora system
 • Förstudier inför systemutformning
 • Dimensionering – förutsättningar
 • Genomgång av olika designredskap och fördjupning i EED
 • Praktiska dimensioneringsövningar med EED – Parameterkänslighet, värmeuttag, kyluttag, återladdning, lagring av värme och kyla (balanserat system).

——

COURSE INFORMATION IN ENGLISH:

Course length: 1 day between 9 a.m.-5 p.m.

The course may be given in English if non-Swedish participants are registered, otherwise in Swedish.
Next course will be given in 2022.
If less than 4 participant have registered two weeks prior to the course date, the course will be cancelled.

Recommended previous knowledge: Basic geoenergy knowledge

Target group: Engineers and contractors aiming at designing BTES systems.

Instructors: Göran Hellström & Signhild Gehlin

Location: Online

Price: 8000 SEK/person ex VAT

Aim: After this course the participant will know how to use the design toll Earth Energy Designer (EED) to perform basic design of borehole thermal energy systems for extraction and storage of heat and cold.

Course contents:

 • Further knowledge in ground properties
 • System operation – large systems
 • System design – large systems
 • Pre-design studies
 • Design prerequisites
 • Design tools and how EED works
 • Practical training in designing borehole thermal energy systems with EED – Parameter study, heat extraction, cold extraction, recharge, seasonal storage of heat and cold (balanced system)