Geoenergi – Funktion och tillämpningar

ANMÄL DIG HÄR

Kursens omfattning: 1 dag kl 9-17

Kursdatum 2022:  1 juni i Stockholm, 23 november i Stockholm.

Adress: Borrföretagen, Alviks Strand. Gustavslundsvägen 135, 6 tr. Närmaste stationer är Alviks Strand och Alvik.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurstillfällen om färre än 4 anmälningar inkommit två veckor före kurstillfället. Om smittoläget med covid-19 så kräver kan kurserna komma att hållas digitalt istället för på plats.

Rekommenderade förkunskapskrav: Inga

Målgrupp: Alla med intresse för geoenergi

Pris: 7000 kr/person ex moms

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagaren ha en god uppfattning om vad begreppet geoenergi inbegriper, geoenergins förutsättningar och vanligaste tillämpningar.

Kursens innehåll:

 • Geoenergi som begrepp
 • Systemöversikt
 • Marknadsöversikt – Sverige o internationellt
 • Geoenergins förutsättningar
 • Energilast – aktiva och passiva system
 • Markens termiska egenskaper
 • Termisk Responstest
 • Små och stora geoenergisystem – systemuppbyggnad och förutsättningar
 • Termisk påverkan mellan borrhål
 • Exempel på stora geoenergianläggningar
 • Dimensioneringsverktyg
 • Juridik
 • Ekonomi