Geoenergi – Funktion och tillämpningar

ANMÄL DIG HÄR

Kursens omfattning: 1 dag kl 9-17

Under 2021 ges kursen vid följande datum:
Den 27 april ONLINE, kursledare är Signhild Gehlin och Joakim Hjulström
Den 22 september (Lund), kursledare är Joakim Hjulström
Den 20 oktober (Stockholm), kursledare är Signhild Gehlin
Den 10 november (Göteborg), kursledare är Joakim Hjulström

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurstillfällen om färre än 4 anmälningar inkommit två veckor före kurstillfället. Om smittoläget med covid-19 så kräver kan kurserna komma att hållas digitalt istället för på plats.

Rekommenderade förkunskapskrav: Inga

Målgrupp: Alla med intresse för geoenergi

Pris: 7000 kr/person ex moms

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagaren ha en god uppfattning om vad begreppet geoenergi inbegriper, geoenergins förutsättningar och vanligaste tillämpningar.

Kursens innehåll:

 • Geoenergi som begrepp
 • Systemöversikt
 • Marknadsöversikt – Sverige o internationellt
 • Geoenergins förutsättningar
 • Energilast – aktiva och passiva system
 • Markens termiska egenskaper
 • Termisk Responstest
 • Små och stora geoenergisystem – systemuppbyggnad och förutsättningar
 • Termisk påverkan mellan borrhål
 • Exempel på stora geoenergianläggningar
 • Dimensioneringsverktyg
 • Juridik
 • Ekonomi