Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum

borrhalslager_hemsidan    bergvarme_alt1_hemsidan    jordvarme_alt2_hemsidan    akvifer_alt1_hemsidan2
 
– Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs!
 
Svenskt Geoenergicentrum samlar nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar och bidrar till geoenergins utveckling i ett hållbart samhälle.
 

BannerKurserHemsidaStaendeAllman
BannerGeoenergidagenHemsidaStaende
 
Det är vi som stödjer Svenskt Geoenergicentrum.FB_FindUsOnFacebook-100