Nya råd och anvisningar om återfyllning av energibrunnar

Råd och anvisningar om Återfyllning av energibrunnar Svenskt Geoenergicentrum har i samarbete med geoenergibranschen tagit fram råd och anvisningar om återfyllning av energibrunnar. Arbetet har bedrivits inom ramen för det internationella samarbetet IEA ECES Annex 27 om kvalitetssäkring av borrhålssystem, och har delfinansierats av Energimyndigheten. Råden baseras på internationell kunskap och erfarenhet och har anpassats … Läs mer Nya råd och anvisningar om återfyllning av energibrunnar

Geoenergicentrum sammanfattar 2019

Under året 2019 har Svenskt Geoenergicentrum varit fortsatt mycket aktivt med flera större pågående projekt för geoenergins främjande nationellt och internationellt. Verksamheten har som vanligt inneburit att kommunicera geoenergi genom seminarier, bland annat ett riksdagsseminarium in juni, och presentationer, artiklar i fackpress och vetenskapliga publikationer, rapporter, kurser och informationsinsatser av olika slag. Svenskt Geoenergicentrum arrangerade … Läs mer Geoenergicentrum sammanfattar 2019

Borrföretagen har bildats

Torsdagen den 21 november 2019 röstade Geotecs och Avantis medlemmar slutgiltigt för sammanslagningen av de två organisationerna och den nya branschorganisationen Borrföretagen bildades. För Svenskt Geoenergicentrums del innebär detta att verksamheten fortsätter som tidigare, nu som en del av Borrföretagen. Johan Barth är fortsatt VD för Svenskt Geoenergicentrum.

Geoenergicentrum sammanfattar verksamheten 2018

Under det gångna året 2018 har det varit full aktivitet inom Svenskt Geoenergicentrum och flera större projekt för geoenergins främjande nationellt och internationellt har dragits igång. Liksom tidigare år har verksamheten inneburit seminarier och presentationer, artiklar i fackpress, vetenskapliga publikationer, rapporter, fem kurser och informationsinsatser av olika slag.   Två höjdpunkter under 2018 har varit … Läs mer Geoenergicentrum sammanfattar verksamheten 2018