Råd och Anvisningar

Råd och Anvisningar om Entreprenader för större system med energibrunnar
Svenskt Geoenergicentrum har i samarbete med geoenergibranschen tagit fram råd och anvisningar för entreprenader för större geoenergianläggningar. Här kan du ladda ner dokumentet:

Råd och Anvisningar – Entreprenader för större system med energibrunnar – Förstudie – Platsundersökning – Projektering – Upphandling. Svenskt Geoenergicentrum. 2023.

Råd och Anvisningar om Förläggning av kollektorer i geoenergianläggningar
Svenskt Geoenergicentrum har reviderat 2018 års version av riktlinjer för förläggning av kollektorer i mark för konsumentanläggningar, samt tagit fram ett nytt riktlinjedokument för större geoenergianläggningar. Här kan du ladda ner båda dokumenten.

Råd och Anvisningar – Förläggning av kollektorer i geoenergisystem – Riktlinjer för mindre anläggningar. Svenskt Geoenergicentrum. 2022.

Råd och Anvisningar – Förläggning av kollektorer i geoenergisystem – Riktlinjer för större anläggningar. Svenskt Geoenergicentrum. 2022.
 

Råd och anvisningar om återfyllning av energibrunnar
Svenskt Geoenergicentrum har i samarbete med geoenergibranschen tagit fram råd och anvisningar om återfyllning av energibrunnar. Arbetet har bedrivits inom ramen för det internationella samarbetet IEA ECES Annex 27 om kvalitetssäkring av borrhålssystem, och har delvis finansierats av Energimyndigheten.

Råd och Anvisningar – Återfyllning av energibrunnar. Svenskt Geoenergicentrum. 2020
 

Råd och Anvisningar för Mätning och Uppföljning av geoenergianläggningar:
Svenskt Geoenergicentrum har genom en arbetsgrupp tagit fram riktlinjer för mätning och uppföljning av geoenergisystem och en tillhörande excelmall för rapportering av systemets uppbyggnad, mätningar och prestanda. Här finner du den senaste officiella versionen av riktlinjedokumentet och rapportmallen, fri att använda. Dokumenten är ämnade att provas på verkliga anläggningar och är tänka att revideras utifrån inkomna synpunkter och förslag till förbättringar.

Råd och Anvisningar – Riktlinjer för Mätning och Uppföljning av geoenergisystem. Svenskt Geoenergicentrum. 2018.
 
Rapportmall – Mätning och Uppföljning av geoenergisystem

Välkommen att kontakta Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, för att lämna kommentarer och förslag till förbättringar, gärna via mejl.

 

Råd och Anvisningar för Termisk Responstest (TRT):
Svenskt Geoenergicentrum har tagit fram riktlinjer för utrustning, mätning, analys och rapportering av Termisk Responstest (TRT). Här kan du ladda ner dokumentet samt rapporteringsmallar för TRT:
 
Råd och Anvisningar – Riktlinjer för Termisk Responstest. Svenskt Geoenergicentrum. 2015.

Bilaga 1 – Förklaringar och kommentarer till Riktlinjer för Termisk Responstest
Bilaga 2 – Riktlinjer för testborrhål för Termisk Responstest
Bilaga 3 – Mall för redovisning av Termisk Responstest – Utförande
Bilaga 4 – Mall för redovisning av Termisk Responstest – Analys

Obs! Bilagorna 3 och 4 är Word-dokument. Vissa webbläsare, tex Chrome, har ibland problem att ladda ner dokumentfilen via länken. Prova då en annan webbläsare, t ex Safari brukar fungera.