CoolGeoHeat INTERREG

Svenskt Geoenergicentrum deltar i INTERREG-projektet COOLGEOHEAT, som startade 1 januari 2021 och löper i knappt två år.

Syftet med COOLGEOHEAT är att öka produktionen av förnybar energi från marken till den kollektiva värme- och kyltillförseln i framtidens gröna städer och landsbygdsområden. Projektets partners är offentliga och privata aktörer, samt forskningsinstitutioner i Sverige och Danmark, med kunskap inom energibranschen. Inom projektet sker utveckling av nya instrument och metoder för teknik, ekonomi, affärsledning, mellan företag, kommuner och forskningsinstitutioner i Sverige och Danmark. Projektet bidrar direkt till ett kunskaps- och relationsnätverk över nationella gränser.

Läs mer HÄR.