CoolGeoHeat II INTERREG-ÖKS


Svenskt Geoenergicentrum deltar i INTERREG-ÖKS-projektet COOLGEOHEAT II, som startade i april 2024 och löper i tre år. COOLGEOHEAT II är en fortsättning på det tidigare, tvååriga projektet COOLGEOHEAT som avslutades hösten 2022.

Syftet med COOLGEOHEAT II är att öka produktionen av förnybar energi från marken till den kollektiva värme- och kyltillförseln i framtidens gröna städer och landsbygdsområden. Teknologin som används i projektet är termiska nät, så kallade 5:e generationens fjärrvärme och fjärrkyla (5GDHC), även kallat termonet. Termiska nät kopplar samman enskilda hushålls värmepumpar till ett gemensamt nätverk av oisolerade rör och energikällor, och där marken fungerar som ett termiskt batteri. När energikällorna delas och värme kan lagras i marken minskar kostnaden per hushåll jämfört med individuella försörjningsalternativ, vilket såväl samhället som konsumenten och nätverksägaren tjänar på. Implementering av termonet stöter dock fortfarande på utmaningar, bland annat genom nationella gränsdragningar och regler, och en brist på riktlinjer för dimensionering och utformning för att säkra komfort och leveranssäkerhet med hänsyn till det varierande värme- och kylbehovet.

Projektets partners är offentliga och privata aktörer, samt forskningsinstitutioner i Sverige och Danmark, med kunskap inom energibranschen. Svenskt Geoenergicentrum deltog i COOLGEOHEAT och deltar även nu som partner i COOLGEOHEAT II.

Läs mer HÄR.