FOU-rapporter

Här lägger vi efter hand in länkar till tillgängliga geoenergirelaterade publikationer. Vill du tipsa om publikation att länka upp på denna sida, kontakta Signhild Gehlin.

Forskningsavhandlingar:

Examensarbeten:

Övriga forskningsrapporter: