Kurser

VÄLKOMMEN att anmäla dig till Svenskt Geoenergicentrums kurser!
 
Svenskt Geoenergicentrum erbjuder följande kurser i geoenergi:
 
GEOENERGI – Funktion och tillämpningar
Pris: 6000kr ex moms
Kurstillfällen ges på tre orter under 2020:
Stockholm: 11 mars, 21 oktober 2020. Kursledare: Signhild Gehlin
Göteborg: 3 mars, 13 oktober 2020. Kursledare: Joakim Hjulström
Lund/Malmö: 6 oktober 2020. Kursledare: Joakim Hjulström
 
Endagskurs med genomgång av grundläggande kunskap om geoenergi. Vad är geoenergi? Geoenergi i Sverige och världen, geoenergins förutsättningar, grundläggande systemfunktion för små och stora geoenergisystem, lagar och ekonomi. LÄS MER.
 
GEOENERGI – FÖRDJUPNINGSKURS DESIGN
Pris: 7000kr ex moms
Under 2020 ges kursen den 16 september i Stockholm.
Kursledare: Göran Hellström och Signhild Gehlin
 
Påbyggnadskurs med inriktning på utformning och dimensionering av större geoenergisystem. Fördjupning om markens egenskaper, systemfunktion och systemutformning, genomgång av dimensioneringsverktyg, vad krävs i en förstudie, mätprogram och uppföljning, samt övning i dimensionering. LÄS MER.
 
GEOENERGI – FÖRDJUPNINGSKURS AVANCERAD DESIGN
Pris: 9000 kr ex moms
Nästa kurstillfälle ges den 7 december 2020 i Stockholm
Kursledare: Göran Hellström och Signhild Gehlin
 
Påbyggnadskurs II med inriktning på avancerad utformning och dimensionering av större geoenergisystem. Övning i dimensionering med olika dimensioneringsverktyg. LÄS MER.
 
Svenskt Geoenergicentrum erbjuder även företagsanpassade kurser. Kontakta oss för offert.
 
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurstillfällen om färre än 5 anmälningar inkommit tre veckor före kurstillfället.