Kurser

VÄLKOMMEN att anmäla dig till Svenskt Geoenergicentrums kurser!

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurstillfällen om färre än 4 anmälningar inkommit två veckor före kurstillfället.
Om smittoläget med covid-19 så kräver kan kurserna komma att hållas digitalt istället för på plats.

Svenskt Geoenergicentrum erbjuder följande kurser i geoenergi:

GEOENERGI – Funktion och tillämpningar
Pris: 7000kr ex moms
Nästa kurstillfälle ges våren 2022.

För bokning av företagsanpassad kurs i egna lokaler, kontakta Signhild Gehlin.

Endagskurs med genomgång av grundläggande kunskap om geoenergi. Vad är geoenergi? Geoenergi i Sverige och världen, geoenergins förutsättningar, grundläggande systemfunktion för små och stora geoenergisystem, lagar och ekonomi. LÄS MER.

GEOENERGI – FÖRDJUPNINGSKURS DESIGN
BTES DESIGN WITH EED
Pris/Price: 8000 SEK ex moms/excluding VAT
Kommande kurstillfällen ges under 2022/Next course will be arranged in 2022
Kursledare/Instructors: Göran Hellström & Signhild Gehlin

Påbyggnadskurs med inriktning på utformning och dimensionering av större geoenergisystem. Fördjupning om markens egenskaper, systemfunktion och systemutformning, genomgång av dimensioneringsverktyg, vad krävs i en förstudie, mätprogram och uppföljning, samt övning i dimensionering. LÄS MER.

This design course covers design of larger ground source heat pump systems and borehole thermal energy storage systems. Design conditions and considerations are discussed, and the design tool Earth Energy Designer (EED) is introduced. The course gives practical training in using the design tool EED while solving several typical ground source heat pump system design cases.
READ MORE HERE.

GEOENERGI – FÖRDJUPNINGSKURS AVANCERAD DESIGN
Pris: 9000 kr ex moms
Nästa kurstillfälle ges under 2022
Kursledare: Göran Hellström och Signhild Gehlin

Påbyggnadskurs II med inriktning på avancerad utformning och dimensionering av större geoenergisystem. Övning i dimensionering med olika dimensioneringsverktyg. LÄS MER.

Svenskt Geoenergicentrum erbjuder även företagsanpassade kurser. Kontakta oss för offert.