Kurser på svenska

VÄLKOMMEN att anmäla dig till Svenskt Geoenergicentrums kurser!

TILL KURSANMÄLNINGSFORMULÄRET

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurstillfällen om färre än 4 anmälningar inkommit två veckor före kurstillfället.

Svenskt Geoenergicentrum erbjuder följande kurser i geoenergi:

GEOENERGI – Funktion och tillämpningar
Pris: 7000kr ex moms
Kursdatum 2023: 19 april & 22 november 2023
Tid: 09.00-17.00
Lokaler: Coor, Gustavslundsvägen 141, Bromma (Alviks Strand). Lokalerna nås lättast från Tvärbanans station Alvik Strand eller T-station Alvik.
Målgrupp: Alla med intresse för geoenergi. Inga förkunskapskrav.

Endagskurs med genomgång av grundläggande kunskap om geoenergi. Vad är geoenergi? Geoenergi i Sverige och världen, geoenergins förutsättningar, grundläggande systemfunktion för små och stora geoenergisystem, termisk påverkan mellan energibrunnar, exempel på geoenergianläggningar. Efter genomgången kurs ska deltagaren ha en god uppfattning om vad begreppet geoenergi inbegriper, geoenergins förutsättningar och vanligaste tillämpningar.

GEOENERGI – FÖRDJUPNINGSKURS EED DESIGN1
Pris: 8000 SEK ex moms
Kursdatum 2023: 3 maj & 25 oktober 2023
Plats: Stockholm, RODA Utbildning, intill Centralstationen
Kursledare: Göran Hellström & Signhild Gehlin
Rekommenderade förkunskapskrav: Geoenergi Grundkurs eller motsvarande kunskap
Målgrupp: Konsulter och entreprenörer som vill kunna utforma geoenergisystem

Påbyggnadskurs med inriktning på utformning och dimensionering av större geoenergisystem med borrhål. Fördjupning om dimensionering av borrhålslager, vad krävs i en förstudie, genomgång av dimensioneringsverktyget Earth Energy Designer (EED), samt praktiska dimensioneringsövningar med EED – parameterkänslighet, värmeuttag, kyluttag, återladdning, lagring av värme och kyla (balanserat system). Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna använda designprogrammet EED för att utföra enklare dimensionering av geoenergisystem för uttag och lagring av värme och kyla.

GEOENERGI – HALVDAG PÅBYGGNADSKURS EED DESIGN2
Pris: 5000 kr ex moms
Kursdatum 2023: 6 december, kl 13-16.
Plats: Online
Kursledare: Göran Hellström och Signhild Gehlin
Rekommenderade förkunskapskrav: Geoenergi Grundkurs och Geoenergi Fördjupningskurs Design eller motsvarande kunskap
Målgrupp: Konsulter, entreprenörer, forskare

Halvdags påbyggnadskurs i dimensionering av borrhålslager med Earth Energy Designer (EED). Genomgång och demonstration av designprogrammet EEDs funktioner med timdata och oregelbunden borrhålsplacering för att utföra mer komplex dimensionering av geoenergisystem för uttag och lagring av värme och kyla. Diskussioner och demonstration av hantering av TRT-data och praktiska överväganden vid dimensionering och utformning av större borrhålsanläggningar. Orientering ges om vilka andra dimensioneringsverktyg (t ex DST, SBM) som finns tillgängliga och när man behöver använda dem.

GEOENERGI – HALVDAG PROVBORRHÅL MED TERMISK RESPONSTESTMÄTNING
Pris: 5000 kr ex moms
Kursdatum 2023: 28 november, kl 13-16.
Plats: Online
Kursledare: Göran Hellström och Signhild Gehlin
Rekommenderade förkunskapskrav: Geoenergi Grundkurs eller motsvarande kunskap
Målgrupp: Beställare, konsulter, entreprenörer, forskare

Halvdags onlinekurs om provborrhål för geoenergi och utförande av Termisk Responstest (TRT). I kursen går vi igenom möjligheterna med ett provborrhål samt utrustning, genomförande, uttolkning och olika metoder för TRT-mätningar. Efter kursen ska deltagaren veta när och varför provborrhål görs, samt vilka krav som ska ställas på TRT-mätningar, och hur resultaten från TRT-mätningar tolkas och används.

Svenskt Geoenergicentrum erbjuder även företagsanpassade kurser. Kontakta oss för offert.