Vision

Svenskt Geoenergicentrums vision
Svenskt Geoenergicentrum skall vara det självklara valet för den som är i behov av information och utbildning inom geoenergi. Den information som organisationen sprider, skall ha vetenskapligt stöd eller komma från väl beprövad erfarenhet. Organisationen ska bidra till kunskapsuppbyggnad och kontaktskapande inom geoenergiområdet nationellt och internationellt.