GeoenergidagenGEOENERGIDAGEN 2023 – 10-årsjubileum!!!

Geoenergidagen är Svenskt Geoenergicentrums årliga forum för information och kunskapsutbyte kring aktuella frågor som rör geoenergi. Konferensdagen belyser hela processen kring geoenergiprojekt, från juridiska, ekonomiska och miljömässiga överväganden inför en upphandling, genom upphandlings-, design- och genomförandefaserna till drift och uppföljning. Geoenergidagen riktar sig till alla med intresse i energifrågor och tar upp allt som rör geoenergi – från miljömässiga överväganden, forskning, design, genomförande och drift och uppföljning.

Som komplement till Geoenergidagen arrangeras även en workshopdag kring aktuella geoenergirelaterade frågeställningar.

I år firar GEOENERGIDAGEN tioårsjubileum när eventet går av stapeln den 10-11 oktober 2023 och vi gör något extra av detta genom att denna gång hålla till i Atlas Copco The Hall i Sickla, Stockholm! Läs mer om GEOENERGIDAGEN 2023 HÄR

HÄR ANMÄLER DU DIG TILL GEOENERGIDAGEN 2023.
Obs! Antalet deltagare är i år begränsat till 80 personer per delevent på grund av säkerhetsreglerna i The Hall.

Under hela Geoenergidagen och dess workshop hålls en företagsutställning med ett begränsat antal montrar.
HÄR kan du boka utställningsplats.

Geoenergidagen 2022 hölls den 12 oktober på Scandic Talk i Älvsjö.
Geoenergidagen 2021 hölls digitalt den 6-7 oktober 2021.
Geoenergidagen 2020 ställdes in på grund av coronaviruspandemin.
Geoenergidagen 2019 hölls den 3 oktober på Scandic Talk i Älvsjö.
Geoenergidagen 2018 hölls den 4 oktober på Scandic Talk i Älvsjö.
Geoenergidagen 2017 hölls den 29 september på Scandic Talk i Älvsjö.
Geoenergidagen 2016 hölls den 13 oktober på Scandic Talk i Älvsjö.
Geoenergidagen 2015 hölls den 6 oktober på Kistamässan.
Geoenergidagen 2014 hölls den 1 oktober på Clarion Arlanda Airport.
Geoenergidagen 2013 hölls den 4 oktober på Clarion Arlanda Airport.