Geoenergidagen

LoggaGeoenergidagenAllman
 

Geoenergidagen är Svenskt Geoenergicentrums årliga forum för information och kunskapsutbyte kring aktuella frågor som rör geoenergi. Konferensdagen belyser hela processen kring geoenergiprojekt, från juridiska, ekonomiska och miljömässiga överväganden inför en upphandling, genom upphandlings-, design- och genomförandefaserna till drift och uppföljning. Geoenergidagen riktar sig till alla med intresse i energifrågor och tar upp allt som rör geoenergi – från miljömässiga överväganden, forskning, design, genomförande och drift och uppföljning.

Som komplement till Geoenergidagen arrangeras även en workshopdag kring aktuella geoenergirelaterade frågeställningar.
 
Geoenergidagen 2021 hålls som ett digitalt event den 6 och 7 oktober 2021 i form av fyra digitala tematiska seminarier med internationella inslag och moderatorledda diskussioner.

Anmäl dig till Geoenergidagen 2021 HÄR.

Vill ditt företag delta i den digitala utställningen kan du boka utställningsplats HÄR.

 
Geoenergidagen 2020 ställdes in på grund av coronaviruspandemin.
Geoenergidagen 2019 hölls den 3 oktober på Scandic Talk i Älvsjö.
Geoenergidagen 2018 hölls den 4 oktober på Scandic Talk i Älvsjö.
Geoenergidagen 2017 hölls den 29 september på Scandic Talk i Älvsjö.
Geoenergidagen 2016 hölls den 13 oktober på Scandic Talk i Älvsjö.
Geoenergidagen 2015 hölls den 6 oktober på Kistamässan.
Geoenergidagen 2014 hölls den 1 oktober på Clarion Arlanda Airport.
Geoenergidagen 2013 hölls den 4 oktober på Clarion Arlanda Airport.