Geoenergidagen

Geoenergidagen är Svenskt Geoenergicentrums årliga forum för information och kunskapsutbyte kring aktuella frågor som rör geoenergi. Konferensdagen belyser hela processen kring geoenergiprojekt, från juridiska, ekonomiska och miljömässiga överväganden inför en upphandling, genom upphandlings-, design- och genomförandefaserna till drift och uppföljning. Geoenergidagen riktar sig till alla med intresse i energifrågor och tar upp allt som rör geoenergi – från miljömässiga överväganden, forskning, design, genomförande och drift och uppföljning.

Som komplement till Geoenergidagen arrangeras även en workshopdag kring aktuella geoenergirelaterade frågeställningar.

I år arrangeras GEOENERGIDAGEN 2024 för elfte gången och går av stapeln den 1-2 oktober 2024 i Mysingen, Folkets Hus i Nynäshamn.

Anmäl dig till GEOENERGIDAGEN 2024 HÄR.

Under hela Geoenergidagen och dess workshop hålls en företagsutställning med ett begränsat antal montrar. Boka utställningsplats till Geoenergidagen 2024 HÄR.


Geoenergidagen 2023 hölls den 11 oktober i Atlas Copcos bergrum Gruvan i Sickla.
Geoenergidagen 2022 hölls den 12 oktober på Scandic Talk i Älvsjö.
Geoenergidagen 2021 hölls digitalt den 6-7 oktober 2021.
Geoenergidagen 2020 ställdes in på grund av coronaviruspandemin.
Geoenergidagen 2019 hölls den 3 oktober på Scandic Talk i Älvsjö.
Geoenergidagen 2018 hölls den 4 oktober på Scandic Talk i Älvsjö.
Geoenergidagen 2017 hölls den 29 september på Scandic Talk i Älvsjö.
Geoenergidagen 2016 hölls den 13 oktober på Scandic Talk i Älvsjö.
Geoenergidagen 2015 hölls den 6 oktober på Kistamässan.
Geoenergidagen 2014 hölls den 1 oktober på Clarion Arlanda Airport.
Geoenergidagen 2013 hölls den 4 oktober på Clarion Arlanda Airport.