Innovationskluster Varmt&Kallt

Innovationsklustret Varmt & Kallt bildades i november 2018 som ett av fyra innovationskluster inom Energimyndighetens TERMO-program. Genom att bidra till en ökad kunskapsspridning, utgöra en drivbänk för nya idéer och underlätta samarbeten syftar innovationsklustret Varmt&Kallt att bidra till övergången till ett resurseffektivt och hållbart energisystem. Innovationsklustret Varmt&Kallt fokuserar i huvudsak på teknikområdena:
* Kyl- och värmepumpande tekniker
* Geoenergi
* Termiska energilager
* Frikyla/frivärme
* Djupgeotermi
 
Innovationsklustret Varmt&Kallt drivs av Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen i samarbete med Svensk Geoenergicentrum. Energimyndigheten finansierar 50% av verksamheten och resterande del finansieras från medlemsavgifter.
 
HÄR hittar du hemsidan för Innovationskluster Varmt & Kallt.