GEOENERGIDAGEN 2023

ANMÄL DIG TILL GEOENERGIDAGEN 2023 HÄR!

Geoenergidagen 2023 och dess workshop och middag hålls den 10 och 11 oktober i Atlas Copcos bergrum The Hall i Sickla, nära tvärbanans station Sickla.
Obs! Antalet deltagare är i år begränsat till 80 deltagare per delevent på grund av säkerhetsregler i The Hall.

WORKSHOP, MINGEL och MIDDAG tisdagen den 10 oktober:
Workshopen den 10 oktober tar upp och diskuterar aktuella branschfrågor såsom bland annat nya råd och riktlinjer, innovation och utveckling.

09:30-10:00 Registrering
10:00-17:00 Workshop
Inledning och kort forskningssammandrag
Uppdaterade råd om Termisk responstest och provborrhål
Råd och anvisningar för beställare
Gruppdiskussioner om aktuella ämnen, innovation och utveckling

17:00-18:00 Nätverksmingel med bar i utställningen

18:00-21:00 Jubileumsmiddag i bergssalen

GEOENERGIDAGEN onsdagen den 11 oktober
Geoenergidagens seminariedag den 11 oktober bjuder på en heldag med föredrag och efterföljande moderatorledda diskussioner inom aktuella geoenergirelaterade ämnen.

08:30 Registreringen öppnar
09:00-16:00 Seminariedag med bland annat följande inslag:
* Aktuell utblick och färsk statistik. Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
* Framtidens värmepumpar och köldmedier – marknad och utveckling. Martin Forsén, EHPA/NIBE
* Instrumentering och mätning av geoenergianläggningar. Klas Berglöf, ClimacCheck
* Drifttjänst för geoenergianläggningar. Alexander Gerdin och Roger Nordman, CIT Renergy
* 10-årsjubileum – Geoenergins utveckling 2013-2023 med framåtblick.

UTSTÄLLNING
Under båda dagarna 10-11 oktober hålls en utställning där företag har möjlighet att visa upp sig och träffa geoenergibranschen. HÄR kan du boka utställningsplats.