Geoenergidagen 2023

Geoenergidagen 2023 och dess workshop och middag hölls den 10 och 11 oktober i Atlas Copcos bergrum Gruvan i Sickla.

HÄR kan du som deltog under Geoenergidagen 2023 ta del av presentationsmaterialet.

WORKSHOP, MINGEL och MIDDAG den 10 oktober:
Workshopen den 10 oktober tog upp aktuella branschfrågor såsom bland annat de nya råd och riktlinjerna för entreprenader av större geoenergianläggningar, förutsättningar för geoenergibranschens företag att medverka i FoU-projekt, den svenska geoenergibranschens förutsättningar på en internationell geoenergimarknad, samt en diskussion om behovet av certifiering inom geoenergibranschen. Efter workshopen samlades deltagarna för nätverksmingel i utställningen och en efterföljande jubileumsmiddag i bergssalen.

GEOENERGIDAGEN onsdagen den 11 oktober
Geoenergidagens seminariedag den 11 oktober bjuder på en heldag med föredrag och efterföljande moderatorledda diskussioner inom aktuella geoenergirelaterade ämnen.

Geoenergidagens program bjöd på följande föredrag:
* Aktuell utblick och färsk statistik. Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
* Framtidens värmepumpar och köldmedier – marknad och utveckling. Martin Forsén, EHPA/NIBE
* Konkurrensen om mark och vatten som resurs. Mattias Gustafsson, Borrföretagen
* Erfarenheter från geoenergi för Häfla Bruk. Anders Schön, Häfla Bruk
* Instrumentering och mätning av geoenergianläggningar. Klas Berglöf, ClimaCheck
* Drifttjänst för geoenergianläggningar. Alexander Gerdin och Roger Nordman, CIT Renergy
* 10-årsjubileum – Geoenergins utveckling 2013-2023 med framåtblick.

UTSTÄLLNING
Under båda dagarna 10-11 oktober hölls en utställning där företag hade möjlighet att visa upp sig och träffa geoenergibranschen.