Dimensioneringsverktyg

Det finns flera olika kommersiellt tillgängliga verktyg för dimensionering av geoenergianläggningar. Här är några exempel på använda dimensionerings- och simuleringsverktyg för geoenergianläggningar, och länkar till information om dem:

Earth Energy Designer (EED): Dimensioneringsprogram för borrhålslager, utvecklat i Sverige.
Mer info HÄR.
Övningsexempel hittar du HÄR.

GLHEPRO: Dimensioneringsprogram för borrhålslager och ytjordvärmeväxlare utvecklat i USA.
Mer info HÄR.

GHEdesigner: Python-baserat dimensioneringsprogram för borrhålslager utvecklat i USA av samma utvecklare som GLHEPro.
Mer info HÄR.

GHEtool: Dimensioneringsprogram för borrhålslager utvecklat i Belgien.
Mer info HÄR.

GLD Software: Dimensioneringsprogram för borrhålslager, ytjordslingor och ytvattenvärmesystem utvecklat i USA.
Mer info HÄR.

TRNSYS GHP: Simuleringsmodul för geoenergilösningar som körs med TRNSYS.
Mer info HÄR.

IDA-ICE BOREHOLE: Simuleringsmodul för borrhålslager som körs med IDA-ICE.
Mer info HÄR.