Dimensioneringsverktyg

Det finns flera olika kommersiellt tillgängliga verktyg för dimensionering av geoenergianläggningar. Här är några exempel på använda dimensionerings- och simuleringsverktyg för geoenergianläggningar, och länkar till information om dem:
 
Earth Energy Designer (EED): Dimensioneringsprogram för borrhålslager, utvecklat i Sverige.
Mer info HÄR.
Övningsexempel hittar du HÄR.
 
GLHEPRO: Dimensioneringsprogram för borrhålslager och ytjordvärmeväxlare utvecklat i USA.
Mer info HÄR.
 
TRNSYS GHP: Simuleringsmodul för geoenergilösningar som körs med TRNSYS.
Mer info HÄR.
 
IDA-ICE BOREHOLE: Simuleringsmodul för borrhålslager som körs med IDA-ICE.
Mer info HÄR.