Ansökningsformulär för Stödjande Företag

  Vårt företag vill gå med i Svenskt Geoenergicentrum som STÖDJANDE FÖRETAG (22 000 kr/år ex moms. Myndigheter och universitets/högskoleinstitutioner betalar 2500 kr/år ex moms.)

  Företag (obligatoriskt)

  Företagets postadress (obligatoriskt)

  Företagets telefonnummer (obligatoriskt)

  Företagets webbadress

  Faktureringsadress om annan än ovan

  Kontaktperson (obligatoriskt)

  Epost till kontaktperson (obligatoriskt)

  Telefonnummer till kontaktperson (obligatoriskt)

  Postadress till kontaktperson (obligatoriskt)

  Meddelande