Verksamhet

Svenskt Geoenergicentrum är kunskapscentret för dig som har intresse för geoenergifrågor i Sverige. Vår uppgift är att samla och dela med oss av nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar, och bidrar till geoenergins utveckling i samhället.

Vi utför vårt uppdrag genom att:
• samla och sprida kunskap om geoenergi och dess tillämpningar
• erbjuda utbildning inom geoenergi
• initiera, stödja och följa geoenergirelaterad FoU
• bidra till standardisering och certifiering inom geoenergi
• samarbeta med svenska och utländska organisationer och företag

Här kan du läsa om vår verksamhet de senaste åren:
Verksamhetssammanfattning 2023
Verksamhetssammanfattning 2022
Verksamhetssammanfattning 2021
Verksamhetssammanfattning 2020
Verksamhetssammanfattning 2019
Verksamhetssammanfattning 2018
Verksamhetssammanfattning 2017
Verksamhetssammanfattning 2016
Verksamhetssammanfattning 2015
Verksamhetssammanfattning 2014
Verksamhetssammanfattning 2013