Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum

borrhalslager_hemsidan    bergvarme_alt1_hemsidan    jordvarme_alt2_hemsidan    akvifer_alt1_hemsidan2

– Din kunskapskälla till Sveriges fjärde största förnybara energiresurs!

Svenskt Geoenergicentrum samlar nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar och bidrar till geoenergins utveckling i ett hållbart samhälle.


KursAppleBannerHemsida.gif
BannerGeoenergidagen2024HemsidaKvadrat.gifBannerSvGeoHemsidaStaende1_2024.png

Det är vi som stödjer Svenskt Geoenergicentrum.FB_FindUsOnFacebook-100