Statistik

Svenskt Geoenergicentrum samlar in och bearbetar statistik kring geoenergi för att ge en tydlig bild av geoenergins plats i samhället.
 
Den senaste sammanställningen av det svenska geoenergiläget finns sammanfattat i denna artikel till European Geothermal Congress 2022:
Gehlin, S., O. Andersson, J-E. Rosberg. 2022. Geothermal Energy Use, Country Update for Sweden. Proceedings European Geothermal Congress 2022, Berlin, Germany, 17-21 October 2022.
 
Den senaste sammanställningen av geoenergiläget i Europa, inklusive djupgeotermi, gjordes till European Geothermal Congress 2022:
Sanner, B.,Antics, M., Baresi, M., Urchueguia, J.F., Dumas, P. 2022. Summary of EGC 2022 Country Update Reports on Geothermal Energy in Europe. Proceedings European Geothermal Congress 2022, Berlin, Germany, 17-21 October 2022
 
Den senaste sammanställningen av geoenergianvändningen, inklusive djupgeotermi, i världen gjordes till World Geothermal Congress 2020 och finns här:
Lund, W.J. and A.N. Toth. 2020. Direct Utilization of Geothermal Energy 2020 Worldwide Review. Proceedings World Geothermal Congress 2020.