IEA HPT Annex 52

Mellan 1 januari 2018 och sista december 2021 pågår det internationella samarbetsprojektet IEA HPT Annex 52 – Long-term measurements of GSHP system performance in commercial, institutional and multi-family buildings. Annexet leds av Sverige genom Svenskt Geoenergicentrum.
 
Genom Annex 52 samlas kunskap, information och erfarenhet kring kvalitetsmässiga långtidsuppföljningar av olika typer av geoenergisystem för kommersiella och offentliga byggnader såväl som flerfamiljshus. Dessa erfarenheter kommer inom annexets arbete att omsättas i riktlinjer och råd för instrumentering, mätning och analys av geoenergianläggningars prestanda, och ge möjlighet till jämförelser mellan olika typer av anläggningar runt om i världen
 
Annex 52 har tre delprojekt:
• Subtask 1: Långtidsmätningar – fallstudier
• Subtask 2: Råd och riktlinjer för instrumentering och mätning av geoenergisystems prestanda
• Subtask 3: Råd och riktlinjer för analys och rapportering av prestanda för geoenergisystem
 
Deltagande länder i Annex 52 är:
• Sverige
• Finland
• Holland
• Norge
• Storbritannien
• Tyskland
• USA
 
Det första internationella expertmötet inom IEA HPT Annex 52 hölls den 24-25 maj 2018 i Malmö.
Det andra internationella expertmötet hölls den 15-16 november 2018 i Stillwater, Oklahoma.
Det tredje internationella expertmötet hölls den 23-24 maj 2019 i Helsingfors, Finland.
Det fjärde internationella expertmötet hölls den 16-17 september 2019 i London,Storbritannien.
Det femte internationella expertmötet hölls den 20 mars 2020 online på grund av pandemin.
Det sjätte internationella expertmötet hölls som en digital mötesserie med nio tematiska möten från oktober till december 2020.
 
Nästa internationella expertmöte kommer att vara en digital mötesserie under våren 2021.
 
Energimyndigheten har beviljat anslag för det svenska forskningsarbetet inom HPT Annex 52, där mer än 15 långtidsmätningar på olika geoenergianläggningar i Sverige kommer att analyseras och rapporteras. Det svenska Annex52-projektet samordnas av Svenskt Geoenergicentrum. HÄR är länk till det svenska Annex 52-arbetet.
 
Svenska arbetsmöten (Nationella Möten, NM) inom Annex 52 har hållits:
• NM1: 13 april 2018, Stockholm
• NM2: 4 september 2018, Emmaboda
• NM3: 15 januari 2019, Göteborg
• NM4: 28 augusti 2019, Stockholm
• NM5: 29 januari 2020, Malmö
• NM6: 2 oktober 2020, Online
 
Nästa nationella svenska arbetsmöte hålls online under våren 2021.
 
Annex 52 har en hemsida där man kan följa arbetet och ta del av resultaten från projekten:
HÄR är länk till IEA HTP Annex 52 hemsida
HÄR är länk till IEA TCP HPT hemsida