Nya Råd och Anvisningar för entreprenader av större energisystem med energibrunnar

Nu har vi färdigställt och publicerat Svenskt Geoenergicentrums nya Råd och Anvisningar – Entreprenader för större system med energibrunnar – Förstudie – Platsundersökning – Projektering – Upphandling!

Arbetet med det nya hjälpdokumentet har skett av en arbetsgrupp bestående av Signhild Gehlin (Svenskt Geoenergicentrum), Olof Andersson (Geostrata) och Göran Hellström (NeoEnergy) under 2023 och geoenergibranschens aktörer har bidragit med värdefulla remiss-synpunkter under arbetet. Här kan du ladda ner dokumentet:

Råd och Anvisningar – Entreprenader för större system med energibrunnar – Förstudie – Platsundersökning – Projektering – Upphandling. Svenskt Geoenergicentrum. 2023.