Centrum Pile är nytt Stödjande Företag!

Vi är mycket glada att idag välkomna Centrum Pile som nytt Stödjande Företag i Svenskt Geoenergicentrum! Centrum Pile är ett företag som tillverkar och levererar pålar för byggnadsprojekt, och som i sitt sortiment har energipålar som möjliggör uttag av värme och kyla ur marken med hjälp av byggnadens pålade grundläggning.   Sedan tidigare är DEBE … Läs mer

Nya kollektorriktlinjerna publicerade

Svenskt Geoenergicentrum har reviderat 2018 års version av riktlinjer för förläggning av kollektorer i mark för konsumentanläggningar, samt tagit fram ett nytt riktlinjedokument för större geoenergianläggningar. Arbetet har genomförts i samarbete med geoenergibranschens aktörer som bidragit med värdefulla inspel och synpunkter under remissförfarandet. Dokumenten finns nu publicerade på Geoenergicentrums hemsida och går att ladda ner … Läs mer

Svenskt Geoenergicentrum sammanfattar 2021

Pandemiåret 2021 har inneburit nytänkande för Svenskt Geoenergicentrumn och begränsningar i fysiska möten och arrangemang. Geoenergicentrum har fortsatt att kommunicera geoenergi genom (huvudsakligen digitala) presentationer, artiklar i fackpress och vetenskapliga publikationer, rapporter, riktlinjearbeten, kurser och informationsinsatser av olika slag. Även aktiviteterna inom olika projekt för geoenergins främjande nationellt och internationellt har fortsatt. Svenskt Geoenergicentrums årliga … Läs mer

Datum klart för Geoenergidagen 2022

Nu är det klart att Geoenergidagen 2022 kommer att gå av stapeln som ett fysiskt event den 11-12 oktober 2022 på Scandic Talk i Älvsjö, intill Stockholmmässan. Äntligen kan vi träffas fysiskt igen efter två års pandemi! I oktober arrangerar vi återigen Geoenergidagen enligt vårt uppskattade format med workshop, nätverksmingel och middag den 11 oktober … Läs mer