Forskning

Svenskt Geoenergicentrum stöttar geoenergirelaterad forskning i Sverige genom finansiering, kunskapsbidrag och som remissinstans. Geoenergicentrum håller också kontakt med forskare som är verksamma inom geoenergi. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt forskningskontakt när du behöver.