Annonser & Utgivning

Svensk Geoenergi nr 1/2024: TEMA Geoenergi för lantbruket

Annonsbokningsstopp: 8 april

Utgivning:  Tredje veckan i maj (v 20)

Svensk Geoenergi nr 2/2024: TEMA Geoenergi för logistik och handel

Annonsbokningsstopp:  11 oktober

Utgivning: Tredje veckan i november (v 46)

Svensk Geoenergi har en upplaga på ca 8000 exemplar.

Läsarna utgörs av bland annat:
konsulter
fastighetsägare
entreprenörer inom bland annat vvs, bygg och borrning
leverantörer
forskare och utbildningssäten
myndigheter
politiker

Gällande annonskontakt för Svensk Geoenergi är Signhild Gehlin:
Epost: fornamn.efternamn @ geoenergicentrum.se
Telefon:+46-(0)75-700 88 23

Har du frågor om din prenumeration? Mejla till info @ svenskgeoenergi.se