Annonser & Utgivning

Svensk Geoenergi nr 1/2022: TEMA Prestanda och drift

Annonsbokningsstopp: 8 april

Utgivning:  Tredje veckan i maj (v 20)

Svensk Geoenergi nr 2/2022: 5:e generationens fjärrvärme/kyla med geoenergi

Annonsbokningsstopp:  14 oktober

Utgivning: Tredje veckan i november (v 46)

Svensk Geoenergi har en upplaga på drygt 8000 exemplar.

Läsarna utgörs av bland annat:
konsulter
fastighetsägare
entreprenörer inom bland annat vvs, bygg och borrning
leverantörer
forskare och utbildningssäten
myndigheter
politiker

Ordinarie annonskontakt för Svensk Geoenergi är Dominika Rydel:
Epost: dominika.rydel @ borrforetagen.se
Telefon:+46-(0)757-00 88 26

Tillfällig annonskontakt för nummer 2/2022: Signhild Gehlin
info @ geoenergicentrum.se
+46-(0)757-00 88 20