Annonser & Utgivning

Svensk Geoenergi nr 1/2020: TEMA GEOENERGI FÖR BRF

Annonsbokningsstopp: 3 april

Utgivning:  Tredje veckan i maj (v 20)
 
Svensk Geoenergi nr 2/2020: TEMA GEOENERGIHYBRIDER

Annonsbokningsstopp:  9 oktober

Utgivning: Tredje veckan i november (v 46)
 
Svensk Geoenergi har en upplaga på drygt 8000 exemplar.
 
Läsarna utgörs av bland annat:
konsulter
fastighetsägare
entreprenörer inom bland annat vvs, bygg och borrning
leverantörer
forskare och utbildningssäten
myndigheter
politiker
 
Annonskontakt för Svensk Geoenergi är Joakim Hjulström:
Epost: joakim.hjulstrom @ borrforetagen.se
Telefon:+46-(0)75 700 88 25