Annonser & Utgivning

Svensk Geoenergi nr 1/2023: TEMA Geoenergi i energisystemet

Annonsbokningsstopp: 5 april

Utgivning:  Tredje veckan i maj (v 20)

Svensk Geoenergi nr 2/2023: Geoenergi för industrin

Annonsbokningsstopp:  13 oktober

Utgivning: Tredje veckan i november (v 46)

Svensk Geoenergi har en upplaga på ca 8000 exemplar.

Läsarna utgörs av bland annat:
konsulter
fastighetsägare
entreprenörer inom bland annat vvs, bygg och borrning
leverantörer
forskare och utbildningssäten
myndigheter
politiker

Annonskontakt för Svensk Geoenergi är Anna-Lena Englund:
Epost: anna.lena.englund @ roxx.se
Telefon:+46-(0)492-793 52

Har du frågor om din prenumeration? Mejla till info @ svenskgeoenergi.se