Annonser & Utgivning

Svensk Geoenergi nr 1/2023: TEMA Geoenergi i energisystemet

Annonsbokningsstopp: 5 april

Utgivning:  Tredje veckan i maj (v 20)

Svensk Geoenergi nr 2/2023: TEMA Geoenergi för industrin

Annonsbokningsstopp:  13 oktober

Utgivning: Tredje veckan i november (v 46)

Svensk Geoenergi har en upplaga på ca 8000 exemplar.

Läsarna utgörs av bland annat:
konsulter
fastighetsägare
entreprenörer inom bland annat vvs, bygg och borrning
leverantörer
forskare och utbildningssäten
myndigheter
politiker

Gällande annonskontakt för Svensk Geoenergi är Signhild Gehlin:
Epost: signhild.gehlin @ geoenergicentrum.se
Telefon:+46-(0)75-700 88 23

Har du frågor om din prenumeration? Mejla till info @ svenskgeoenergi.se