Om oss

Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscenter för dig som har intresse för geoenergifrågor. Vi samlar nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar och bidrar till geoenergins utveckling i samhället.
 
Svenskt Geoenergicentrum startade sin verksamhet den 1 mars 2013, med syfte att stärka geoenergibranschen genom att tillhandahålla information och kunskapsutveckling inom geoenergiområdet. Svenskt Geoenergicentrum vänder sig till entreprenörer, konsulter, fastighetsägare, kommuner, myndigheter, forsknings- och utbildningsinstitutioner, tillverkare och andra grupper som har nytta av kunskap om geoenergi.
 
I korthet arbetar Svenskt Geoenergicentrum med fem delar:
 
• samla och sprida kunskap om geoenergi och dess tillämpningar
• erbjuda utbildning inom geoenergi
• initiera, stödja och följa geoenergirelaterad FoU och statistik
• bidra till standardisering och certifiering inom geoenergi
• samarbeta med svenska och utländska organisationer och företag
 
Svenskt Geoenergicentrum bygger på stöd från branschens aktörer i form av Intressenter och Stödjande Företag. Här kan du läsa om oss som stödjer Svenskt Geoenergicentrum.
 
Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum!
 
Här kan du läsa Svenskt Geoenergicentrums vision.