IEA ES Task 38 Isfri infrastruktur med geoenergi

Under 2021 startades det internationella samarbetsprojektet IEA ES Task 38 – Isfri infrastruktur med geoenergi (IEA TCP ES Task 38 – Ground Source De-Icing and Snow Melting Systems for Infrastructure).
Det internationella samverkansprojektet avslutas i slutet av 2024 och syftar till att bidra till att ersätta elektrisk avisning av infrastruktur såsom vägavsnitt, brospann, plattformar, tågväxlar m m med geoenergi och energilagring i marken.

Deltagarländer
Följande länder deltar i Task 38:
• Sverige
• Turkiet
• Belgien
• Italien
• Tyskland
• Storbritannien

Svenskt Geoenergicentrum tillsammans med Chalmers, Geostrata, NeoEnergy och MuoviTech deltar från svensk sida med stöd från Energimyndigheten. Även LTU deltar.

Fyra delprojekt (”Subtasks”)
Task 38 har fyra delprojekt:
• Subtask 1: State of the Art och marknadspotential
• Subtask 2: Modellering
• Subtask 3: Utveckling av systemkomponenter
• Subtask 4: Planering, konstruktion och uppföljning

Internationella expertmöten
Task 38 håller två internationella och minst två nationella expertmöten per år för att stämma av och diskutera arbetet inom projektet. Följande möten har hittills genomförts:
• NM1 – Nationellt uppstartsmöte online, 8 april 2021
• NM2 – Nationellt arbetsmöte online, 28 maj 2021
XM1 – Internationellt uppstartsmöte online, 22 oktober 2021
• NM3 – Nationellt arbetsmöte online, 8 februari 2022
XM2 – Internationellt expertmöte online, 5 april 2022
• NM4 – Nationellt arbetsmöte online, 4 maj 2022
• NM5 – Nationellt arbetsmöte online, 29 augusti 2022
XM3 – Internationellt expertmöte, Istanbul, Turkiet, 3-4 november 2022
• NM6 – Nationellt arbetsmöte online, 8 november 2022

Just nu pågår arbete med att ta fram nationella State-of-the-art-rapporter och marknadsanalyser som beräknas färdigställas under 2023.

Är du intresserad av att få uppdateringar om T38 och få inbjudan till arbetsmötena är du välkommen att kontakta den svenska projektkoordinatorn Signhild Gehlin (förnamn.efternamn @ geoenergicentrum.se).

Länkar
HÄR är länk till IEA ES Task 38 hemsida

HÄR är länk till IEA TCP ECES hemsida