IEA ES Task 38 Isfri infrastruktur med geoenergi

Under 2021 startades de internationella samarbetsprojektet IEA ES Task 38 – Isfri infrastruktur med geoenergi (IEA TCP ES Task 38 – Ground Source De-Icing and Snow Melting Systems for Infrastructure).
Det internationella samverkansprojektet avslutas i mitten av 2024 och syftar till att bidra till att ersätta elektrisk avisning av infrastruktur såsom vägavsnitt, brospann, plattformar, tågväxlar m m med geoenergi och energilagring i marken.

Deltagarländer
Följande länder deltar i Task 38:
• Sverige
• Turkiet
• Storbritannien
• Belgien
• Tyskland

Svenskt Geoenergicentrum tillsammans med Chalmers, Geostrata, NeoEnergy och MuoviTech deltar från svensk sida med stöd från Energimyndigheten. Även LTU deltar.

Fyra delprojekt (”Subtasks”)
Task 38 har fyra delprojekt:
• Subtask 1: State of the Art och marknadspotential
• Subtask 2: Modellering
• Subtask 3: Utveckling av systemkomponenter
• Subtask 4: Planering, konstruktion och uppföljning

Internationella expertmöten
Task 38 håller två internationella och två nationella expertmöten per år för att stämma av och diskutera arbetet inom projektet. Följande möten har hittills genomförts:
• Online, oktober 2021 – Kick-off workshop.

Länkar
HÄR är länk till IEA ES Task 38 hemsida

HÄR är länk till IEA TCP ECES hemsida