Annex52 Sverige

Det svenska arbetet inom IEA HPT Annex 52 om långtidsuppföljning av geoenergianläggningars prestanda samordnas av Svenskt Geoenergicentrum och är öppet för alla företag, institutioner och organisationer i Sverige som har intresse av arbetet. Här kan du följa den svenska arbetsgruppens arbete fram till Annex 52 avslutas den 31 december 2021.

Arbetsmöten
NM1: Startmöte för den svenska arbetsgruppen hölls på KTH i april 2018. Då presenterades svenska mätobjekt och ramarna för IEA HPT Annex 52 gicks igenom.
NM2: Det andra nationella arbetsmötet hölls den 4 september 2018 hos Xylem i Emmaboda. Då gick gruppen igenom vad som framkom under det första internationella expertmötet (XM1) i Malmö i maj 2018, och framsteg inom de svenska mätobjekten redovisas. Diskussion om instrumentering och gemensamt datainsamlingsformat, samt verktyg för datahantering/behandling.
NM3: Det tredje nationella arbetsmötet hölls den 15 januari 2019 på Chalmers i Göteborg. Då gick gruppen igenom vad som hände vid det andra internationella expertmötet (XM1) i Stillwater i november 2018. Arbetet inom de svenska mätobjekten redovisades och diskussioner om systemgränser fördes.
NM4: Det fjärde nationella arbetsmötet hölls den 28 augusti 2019 i Stockholm.
NM5: Det femte nationella arbetsmötet hölls den 29 januari 2020 hos EON i Malmö.
NM6: Det sjätte nationella arbetsmötet hölls online den 2 oktober 2020.
NM7: Det sjunde nationella arbetsmötet hölls online den 18 maj 2021.
NM8: Det åttonde och avslutande nationella arbetsmötet hölls online den 14 december 2021.

Långtidsmätningar
I maj 2018 beviljade Energimyndigheten anslag för en ansökan till TERMO-programmet för finansiering av en stor del av det svenska forskningsarbetet inom HPT Annex 52, där mer än 15 långtidsmätningar på olika geoenergianläggningar i Sverige kommer att analyseras och rapporteras. Även detta forskningsprojekt samordnas av Svenskt Geoenergicentrum.
Inom TERMO-projetet ingår åtta delprojekt, varav sex stycken delprojekt gäller långtidsmätningar och utvärdering av prestanda för geoenergianläggningar:

Delprojekt 1 (DP1):
Projektledare: Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
* Studenthuset, Frescati, Stockholm. (Borrhålslager)

Delprojekt 2 (DP2):
Projektledare: Olof Andersson, Geostrata
* Xylem, Emmaboda. (Högtemperaturborrhålslager för industriell kylning och lokaluppvärmning)

Delprojekt 3 (DP3):
Projektledare: Jonas Ekestubbe, EON
* Kv Traktorn, Lund. (Borrhålslager för lokalbyggnad)
* Brf Briljanten, Lund. (Borrhålslager)

Delprojekt 5 (DP5):
Projektledare: Tommy Walfridsson, RISE
* Norrlands Universitetssjukhus (NUS), Umeå. (Borrhålslager i termiskt nätverk)
* IKEA Uppsala. (Borrhålslager)
* Domstolsbyggnad, Jönköping. (Akviferlager)
* Brf Backadalen, Göteborg. (Borrhålslager och fjärrvärme)

Delprojekt 6 (DP6):
Projektledare: José Acuña, KTH Energiteknik
* Forskningen 2 (KTH Rocks Live-in-lab), Stockholm. (Borrhålslager)
* Norra Djurgården 1:48 (Frescati), Stockholm. (Borrhålslager för byggnadskluster)
* Rosenborg 3&4, Stockholm. (Akviferlager)

Delprojekt 7 (DP7):
Projektledare: Saqib Javed, Chalmers
* Polishuset, Malmö (Borrhålslager utan värmepump)
* Entré Lindhagen, Stockholm (Borrhålslager utan värmepump)
* Frölunda Ol’s Clubhouse, Göteborg. (Borrhål).