Geoenergidagen 2024Geoenergidagen 2024 och dess workshop och middag hålls den 1 och 2 oktober i Mysingen i Folkets Hus i Nynäshamn.

WORKSHOP, MINGEL och MIDDAG tisdagen den 1 oktober
Workshopen den 1 oktober tar upp och diskuterar aktuella branschfrågor. Efter workshopen blir det nätverksmingel i utställningen och en efterföljande geoenergimiddag.

GEOENERGIDAGEN onsdagen den 2 oktober
Geoenergidagens seminariedag den 2 oktober bjuder på en heldag med föredrag och efterföljande moderatorledda diskussioner inom aktuella geoenergirelaterade ämnen.

Geoenergidagens program bjuder bland annat på följande föredrag:
* Aktuell marknadsutblick. Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
* Köldbärarvätskor i geoenergisystem – MSBs nya föreskrifter. Pierre Wahlqvist, Brandskyddslaget
* Groplager för fjärrvärmenätet. Chris Bales, Högskolan i Dalarna
* Isfri infrastruktur med geoenergi – resultat från IEA ES Task 38. Bijan Adl-Zarrabi, Chalmers tekniska högskola
* Geoenergi och solhybrider för bostäder på Hönö. Johan Ahlgren, Enwell
* SILVER-projektet – ny stadsdel i Uppsala med energilagring i fjärrvärmenätet. Dado Hadziomerovicz, Vattenfall
* Erfarenheter från djupare borrhål i Finland Teppo Arola, GTK

Anmäl dig till GEOENERGIDAGEN 2024 HÄR.

UTSTÄLLNING
Under båda dagarna 1-2 oktober hålls en utställning där företag har möjlighet att visa upp sig och träffa geoenergibranschen. HÄR kan du boka utställningsplats.