Svensk Geoenergi

Svensk Geoenergi – en tidning som informerar om geoenergin.

Vill du också prenumerera på Svensk Geoenergi?
Fyll i prenumerationsformuläret HÄR.

Magasinet Svensk Geoenergi skapar opinion för den förnyelsebara geoenergin. Geoenergi är ett samlingsbegrepp för bergvärme- och kyla, borrhålslager och akviferlager. Läs tidningen online HÄR.

Svensk Geoenergi ges ut av Svenskt Geoenergicentrum. Tidningen utkommer två gånger per år med en upplaga på drygt 8000. Läsarna utgörs av en bred krets; konsulter, fastighetsägare, entreprenörer inom bland annat vvs, bygg och borrning, leverantörer, forskare och utbildningssäten, myndigheter och politiker.

Du hittar information om utgivning och annonsering HÄR.

Ansvarig utgivare för Svensk Geoenergi är Signhild Gehlin, vd Svenskt Geoenergicentrum

Har du frågor om prenumeration eller tips till redaktionen är du välkommen att mejla:
info @ geoenergicentrum.se