Strategisk Innovationsagenda Geoenergi

Energin under mark ska upp till ytan
 
Under 2016 togs en strategisk innovationsagenda (SIA) för geoenergi fram av branschens intressenter i samverkan, på uppdrag av och finansierat av Energimyndigheten. Projektledare och redaktörer för skriften var Oskar Räftegård, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum.
 
Syftet med SIA Geoenergi var att skapa en strategi för att synliggöra geoenergins behov av forskning, utveckling och innovation gentemot näringsliv och myndigheter i Sverige. Här kan du ladda ner och läsa skriften:
 
sia-geoenergi-framsida-for-webb