Geotrainet

c.cbb.logo_normal_color

Geotrainet är ett projekt med stöd från EU-kommissionens IntelligentEnergy Europe (IEE) projekt ”Altener”, med målet att utveckla ett europeiskt utbildningsprogram för att uppnå certifiering av geoenergiinstallationer. Visionen är att utbildnings- och certifieringsprogrammen ska erkännas över hela Europa och erbjuda en branschstandard för fortsatt frivillig utbildning inom geoenergi inom alla deltagarländer. Vidareutbildning är mycket viktig för personer med intresse av att bli ackrediterade geoenergidesigners och –borrare.

EU-projektet avslutades officiellt 2011 men drivs nu vidare genom bildandet av Geotrainet som organisation. I februari 2012 träffades ett antal Geotrainet-delegater i Bryssel för att bilda Geotrainets europeiska utbildningsråd. Delegaterna diskuterade hur Geotrainets arbete kan drivas vidare efter projektets avslutande 2011.

Svenskt Geoenergicentrum är nationell koordinator för Geotrainet i Sverige.

Följande länder respresenterades i utbildningsrådet:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Estland
 • Frankrike
 • Irland
 • Italien
 • Litauen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Spanien
 • Sverige
 • Storbritannien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Läs mer om Geotrainet på www.geotrainet.eu