Geoguiden för kommunala handläggare är klar!!!

Goda nyheter! Det är med mycket stor glädje som vi kan meddela att Borrföretagens och Svenskt Geoenergicentrums nya skrift ”Geoguiden – en guide om geoenergi för kommunala handläggare” nu är färdigställd och publicerad och går att ladda ner från Borrföretagens hemsida: https://borrforetagen.se/wp-content/uploads/2024/05/Geoguiden.pdf

Skriften är framtagen i samarbete med SGU och SKVP och är ett kunskapsstöd för framförallt kommunala handläggare av borrtillstånd, men är även ett värdefullt kunskapsunderlag för konsulter och entreprenörer av geoenergianläggningar.
Skriften skickas ut till samtliga Sveriges kommuner för att jämna ut kunskapsnivån och vara ett stöd för bra och faktabaserade beslut om borrtillstånd. Vi hoppas att Geoguiden ska bli flitigt använd.