Remissen för Svenskt Geoenerigcentrums riktlinjer för kollektorer i mark för mindre respektive större geoenergianläggningar

Nu är Svenskt Geoenergicentrums nyskrivna riktlinjer för förläggning av kollektorer för större geoenergianläggningar, samt de reviderade riktlinjerna för mindre geoenergianläggningar klara för remiss hos branschens aktörer. Arbetsgruppen för att ta fram och revidera riktlinjedokumenten har bestått av Signhild Gehlin (Svenskt Geoenergicentrum), Joakim Hjulström (Sweco), Olof Andersson (Geostrata) och Johan Barth (Geothermal & Geoenergy Consulting). Joakim … Läs mer

Vi välkomnar LKAB Wassara som nytt Stödjande Företag!

Vi säger varmt välkomna till LKAB Wassara som nytt Stödjande Företag i Svenskt Geoenergicentrum! LKAB Wassara är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer ett eget vattendrivet borrsystem för högprestandaborrning från markytan såväl som för undermarksborrning.   Sedan tidigare är DEBE Flow Group, Ecoclime, E.ON, RISE, Bengt Dahlgren AB, Akademiska Hus, SWECO, Borrföretagen, FBB Geoenergi, … Läs mer

Geoenergicentrum sammanfattar 2020

2020 var ett annorlunda och på flera sätt omvälvande år för Svenskt Geoenergicentrum, delvis på grund av pandemin, men också på grund av omorganisation och personalförändringar. Geoenergicentrum har varit fortsatt aktivt inom flera större projekt för geoenergins främjande nationellt och internationellt. Verksamheten har liksom tidigare år inneburit att kommunicera geoenergi genom presentationer (företrädelsevis digitala under … Läs mer

Välkommen MegaWatt Solutions – nytt Stödjande Företag!

Vi är glada att välkomna MegaWatt Solutions som nu är nytt Stödjande Företag i Svenskt Geoenergicentrum! MegaWatt Solutions är ett företag som erbjuder färdiga energilösningar som bygger på bland annat solenergi och geoenergi.   Sedan tidigare är DEBE Flow Group, Ecoclime, E.ON, RISE, Bengt Dahlgren AB, Akademiska Hus, SWECO, Borrföretagen, FBB Geoenergi, Muovitech, Geostrata och … Läs mer