Nya kollektorriktlinjerna publicerade

Svenskt Geoenergicentrum har reviderat 2018 års version av riktlinjer för förläggning av kollektorer i mark för konsumentanläggningar, samt tagit fram ett nytt riktlinjedokument för större geoenergianläggningar. Arbetet har genomförts i samarbete med geoenergibranschens aktörer som bidragit med värdefulla inspel och synpunkter under remissförfarandet. Dokumenten finns nu publicerade på Geoenergicentrums hemsida och går att ladda ner … Läs mer

Svenskt Geoenergicentrum sammanfattar 2021

Pandemiåret 2021 har inneburit nytänkande för Svenskt Geoenergicentrumn och begränsningar i fysiska möten och arrangemang. Geoenergicentrum har fortsatt att kommunicera geoenergi genom (huvudsakligen digitala) presentationer, artiklar i fackpress och vetenskapliga publikationer, rapporter, riktlinjearbeten, kurser och informationsinsatser av olika slag. Även aktiviteterna inom olika projekt för geoenergins främjande nationellt och internationellt har fortsatt. Svenskt Geoenergicentrums årliga … Läs mer

Datum klart för Geoenergidagen 2022

Nu är det klart att Geoenergidagen 2022 kommer att gå av stapeln som ett fysiskt event den 11-12 oktober 2022 på Scandic Talk i Älvsjö, intill Stockholmmässan. Äntligen kan vi träffas fysiskt igen efter två års pandemi! I oktober arrangerar vi återigen Geoenergidagen enligt vårt uppskattade format med workshop, nätverksmingel och middag den 11 oktober … Läs mer

Remissen för Svenskt Geoenerigcentrums riktlinjer för kollektorer i mark för mindre respektive större geoenergianläggningar

Nu är Svenskt Geoenergicentrums nyskrivna riktlinjer för förläggning av kollektorer för större geoenergianläggningar, samt de reviderade riktlinjerna för mindre geoenergianläggningar klara för remiss hos branschens aktörer. Arbetsgruppen för att ta fram och revidera riktlinjedokumenten har bestått av Signhild Gehlin (Svenskt Geoenergicentrum), Joakim Hjulström (Sweco), Olof Andersson (Geostrata) och Johan Barth (Geothermal & Geoenergy Consulting). Joakim … Läs mer